Itt vagy: » A megyéről » Külkapcsolatok » Érdemes az életet igenekre építeni – Magyar Érdemrend kitüntetéseket vettek át háromszéki személyiségek

Érdemes az életet igenekre építeni – Magyar Érdemrend kitüntetéseket vettek át háromszéki személyiségek

2021. április 20., kedd

A magyar közösségnek ezekben a nehéz időkben még inkább szüksége van példamutató személyiségekre, lámpásemberekre, akik igenekre építették életüket, akik megmutatják számunkra a helyes irányt. Kedden Sepsiszentgyörgyön, a Bod Péter Megyei Könyvtárban két háromszéki személyiség vehette át a Magyar Érdemrend kitüntetését. Ft. Dávid György, sepsiszentgyörgyi plébános a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kapta, Bordás Attila, nyugalmazott tervezőtechnikus pedig Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Nehéz időkben még inkább szükségünk van olyan példamutató személyiségekre, mint a ma kitüntetésben részesülők, akik segítenek az eligazodásban, akik előttünk járva eloszlatják kételyeinket és megmutatják számunkra a helyes irányt. (...) Példamutató kiállásukkal, áldozatvállalásukkal, hivatásukkal, közvetlenül is előrébb vitték szűkebb közösségük, a Székelyföld ügyét, általuk az egész magyar nemzet lett jobb és gazdagabb, amiért a kitüntetés átadása mellett tisztelettel mondok köszönetet” – fogalmazott beszédében Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője.


Ft. Dávid György, kézdivásárhelyi születésű plébános jelenleg a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánián teljesít szolgálatot. „Kézzelfogható és szemmel látható eredménnyel végzi hivatását nemcsak a sepsiszentgyörgyi hívek, hanem egész nemzetének szolgálatában. Vezetése alatt számos kulturális rendezvény megszervezésére került sor, hogy ezáltal is a szép és a jó felé vezesse hívei érdeklődését, megmutatva a kultúra evangelizációs szerepét. Főtisztelendő Dávid György látványos és számos gyümölcsöt termő közösségépítő munkáját, melyet több szolgálati helyen kifejtett, a mai napig ugyanazon lendülettel folytatja. Munkássága szolgálati helyein mindvégig tevékenyen segítette elő a magyarság újjászerveződését, akár lelkiségi csoportok vagy kulturális- és szociális segélyező csoportok formájában. Ezen tevékenysége gyümölcsöző volt a szórványvidékeken, de a tömbmagyarság körében is. Ez érhető tetten a jelenlegi szolgálati helyének eredményes működtetésében is. Az erdélyi magyarság körében végzett lelkipásztori, evangelizációs és közösségszervező munkája elismeréseként Áder János köztársasági elnök Ft. Dávid György részére a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozza” – olvasható a laudációban.


A papi munka építkezés, nem csupán azt jelenti, hogy most új épületet épít a Krisztus Király Plébánia, hanem azt, hogy Isten országát építjük, ami nem látványos, ami a szívekben van. És az emberek szívében lenni és ott dolgozni, ide kell az elhívás és ide kell a küldetés” – osztotta meg gondolatait Dávid György plébános, megköszönve az Úrnak, hogy erőt, bátorságot ad a munkához.


Bordás Attila, az egykori sepsiszentgyörgyi Bútorgyár Helyi Ipari Vállalat nyugalmazott tervezőtechnikusa középiskolás diákként, a Székely Ifjak Szervezetének tagjaként került a Szekuritáté figyelmébe, hat évet töltött börtönben. „Számára 1956 ugyanazt jelenti ma is, mint fiatal korában: a szabadság illatát, a magyar nép hősies kiállását egy nagyhatalommal szemben. Ugyanakkor jelenti a gyermekei, unokái jövőjét, illetve azokat az ünnepségen jelen lévő fiatalokat is, akiket az elfogyó öregek között látni lehet a magyar ünnepségeken. Az 1956-os forradalom és szabadságharc elvei melletti bátor, a megtorlás következményeit is elviselő, példaértékű kiállása elismeréseként Áder János köztársasági elnök Bordás Attilának a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozza” – olvasható a méltatásban.

 

Bordás Attila meghatódva vette át a kitüntetést, mint mondta, váratlanul érte és elégtételt ad annyi év szenvedés után: „azt kívánom, hogy a nemzetvédő, nemzetfejlesztő magyarországi politizálás fennmaradjon és egyre erősebb kapcsolat alakuljon ki az elszakított területek magyarsága és Magyarország népe között. Hiszen mi is magyarok vagyunk, az unokáink is azok, letagadni, megtagadni, elképzelhetetlen, megbocsáthatatlan”.

 

Két különböző életutat ismerhettünk meg, azonban összeköti őket, hogy igenekre, a keresztény nemzeti értékrendre építették fel életüket, hangsúlyozta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. „Bordás Attila és Dávid György személyes példája is mutatja, hogy igenis érdemes igenekre életet építeni, köszönjük, hogy a háromszéki közösség lámpásemberei” – emelte ki az elnök.

Mindketten halk szavú emberek és ebben a rendkívül hangoskodó, zajos világban, kiállásukkal, példájukkal azt bizonyították, hogy nem a hangerő hordozza az igazságot, nem ez határozza meg, hogy ki mit tesz le az asztalra. Köszönjük, hogy vannak nekünk, adjon a Jóisten erőt, egészséget!” – tette hozzá Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.

 

A két önkormányzati elöljáró oklevéllel köszöntötte a kitüntetetteket. A díjátadón közreműködött Filip Zsombor klasszikus gitárművész, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola oktatója.

 

Hírek