Sunteți aici: » Press-room » Anunțuri » ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

Luni, 26 septembrie 2016

 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA

ANUNŢĂ SELECŢIA DE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

 

În conformitate cu O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă aprobată prin H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor respectiv pe baza OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna anunță organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Detaliile anunțului de selecție se găsesc pe site-ul http://www.kvmt.ro în secțiunea: Press-room/anunțuri.

 

Președinte
TAMÁS Sándor
 
 
Textul complet al anunțului se poate descărca aici.
Anexe:

Noutăți