Consiliul Județean Covasna

Consiliul judeţean Covasna este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Judeţul Covasna este împărţit în 45 de unităţi administrativ-teritoriale, dintre care 2 municipii, 3 oraşe şi 40 comune. Reşedinţa de judeţ se află la Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4.Proiecte C.J.
Joi, 13 august 2020

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa ordinară din data de 15 iulie 2019 a aprobat prin Hotărârea nr. 124/2019 finanțarea din fonduri publice a programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”.

Urbanism
Vineri, 29 ianuarie 2021

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului asigură îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la gestionarea teritoriului prin emiterea certificatelor de urbanism, avizelor de oportunitate, avizelor arhitectului-șef, derularea unor proiecte de regenerarea urbană, gestionarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și alte atribuții care să conducă la îndeplinirea obiectivelor principale ale direcției. 

Relații externe
Obiectivul nostru este să intrăm în circuitul turistic naţional
Marți, 13 martie 2018

La Târgul Internațional de Turism de la Berlin (ITB Berlin) ce s-a desfăşurat în perioada 7–11 martie a.c., Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna a promovat judeţul Covasna. La cel mai mare si important târg de turism internaţional din lume au participat 10.000 de expozanţi reprezentând 180 de ţări de pe 5 continente şi un număr de 160.000 de vizitatori

Noutăți