Sunteți aici: » Inf. de interes public » Formulare tip

Formulare tip

Formulare utile

Formularele bilingve de mai jos au fost realizate print-un proiect realizat de către Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. Proiectul se referă la aplicarea în practică a legislaţiei româneşti privind drepturile minorităţilor naţionale, în concret la folosirea limbii materne în acele unităţi ale administraţiei publice locale în care numărul cetăţenilor care aparţin unei minorităţi naţionale depăşeşte 20% din numărul locuitorilor. Punem la dispoziţia celor interesaţi formulare bilingve (în limba română şi maghiară) folosite în comunicarea cu unităţile administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate aflate în subordinea ministerelor, respectiv Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului subordonate consiliilor judeţene.
 
Textul și forma formularelor bilingve are scop informativ. Personalizarea și actualizarea acestora este sarcina instituțiilor care o folosesc.

A. Consilii locale

B. Consilii județene

C. Ministere

 
 

Formularele de mai jos sunt aplicabile în relațiile cu Consiliul Județean Covasna:

Relaţii cu publicul

Transport

Urbanism

Noutăți