Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

Convocator ședință

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 214/2021,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna în şedinţă ordinară,
în data de 21 octombrie 2021, ora 1200
care va avea loc online pe platforma ZOOM,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri

1. cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

2. privind inițierea demersurilor necesare cumpărării în proprietatea publică a județului Covasna a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 3, Județul Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 84.357 mp, reprezentând sector de drum comunal DC9, situat în comuna Brateș, din domeniul public al comunei Brateș în domeniul public al județului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 33.095 mp reprezentând sectorul de drum comunal DC9 și a terenului în suprafață de 102.959 mp reprezentând sectorul de drum comunal DC10, situate în comuna Zăbala, din domeniul public al comunei Zăbala în domeniul public al județului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferent obiectivului de investiție „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

6. privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferent obiectivului de investiție „Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

7. privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferent obiectivului de investiție „Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – km 1+300”pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

8. privind aprobarea participării Județului Covasna, în parteneriat cu Asociația Vinca Minor, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” cu proiectul „Revizuirea Planurilor de management ale ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

9. privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene către S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

10. privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului - Corp de clădire B1 cu terenul aferent, cu excepția Sălii Mari de Ședințe - situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, județul Covasna, din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Covasna, în domeniul public al județului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

11. privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ”DEMOLARE BIROURI ȘI MAGAZIE”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

12. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 147/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

13. privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

14. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 211/2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

15. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

16. privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de asociere nr. 265/23.06.2021 încheiat între Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Societatea TEGA S.A. pentru adăpostirea animalelor care fac obiectul unor ordine de plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

17. privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

18. pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 87/2020 pentru stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

19. pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 115/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 58/2021 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

II. Diverse

 

Şedinţa este publică și poate fi urmărită pe facebook live.

Noutăți