Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 142/2022,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară,
în data de 27 mai 2022, ora 1200
la sediul său din P-ţa Libertăţii nr. 4, în sala festivă,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri:

1. pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 210/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economic pentru investiția „Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985";

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-IV

2. pentru modificarea articolului 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 81/2019 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție „Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985";

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 193/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 194/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție „Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 195/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție „Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – km 1+300” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

6. privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economice pentru obiectivul de investiție „Construire centru de recuperare pentru copilul cu handicap, împrejmuire proprietate, racorduri și branșamente la utilități” din orașul Întorsura Buzăului;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

7. pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 120/2021 privind înființarea a 3 case familiale în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

8. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 147/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-IV

9. privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

10. privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

II. Diverse

 

Şedinţa este publică.

Noutăți