Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

Convocator ședință

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 127/2021,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna în şedinţă ordinară,

în data de 22 iulie 2021, ora 1200, în sala mică a Casei de Cultură „Vigadó” din Tg. Secuiesc, care se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor județeni, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

I. Proiecte de hotărâri:

1. privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Fundația Culturală „Vigadó” și Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în cadrul unor programe culturale;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

2. privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 22.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 58/2021 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. privind alocarea unor sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea unor programe sportive în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

6. privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi SIC în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2021-2022, juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții sportive”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

7. privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ”Extinderea Muzeului Național Secuiesc, strada Kós Károly nr. 4, Sfântu Gheorghe”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

8. privind aprobarea înființării a 3 case familiale, și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

9. pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 28/2021 privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile situate în comuna Moacșa, județul Covasna, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna în domeniul public al Județului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

10. privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea implementării proiectului de finanțare “Proiectare și instalare sistem de alarmă pentru detectare nivel de oxigen” ce se va depune în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID 19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

11. pentru aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

12. pentru aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

13. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 143/2020 privind alegerea Comisiei pentru numărarea voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

14. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

15. privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

 

II. Alte materiale

Raport privind activităţile desfăşurate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în anul 2020;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

 

III. Diverse

 

Şedinţa este publică și poate fi urmărită pe facebook live.

Noutăți