Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 256/2022,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară,
în data de 29 septembrie 2022, ora 1200
la sediul său din P-ţa Libertăţii nr. 4, în sala festivă,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri:

1. privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Grüman Róbert-Csongor;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I

2. privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local/județean ”Dezvoltarea resurselor umane în domeniul IT” și asocierea Judeţului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația IT Plus în vederea organizării, finanțării și derulării în comun a Programului multianual de interes local/județean ”Dezvoltarea resurselor umane în domeniul IT”;

Inițiator: Jakab István-Barna, Vicepreședintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 7/2022 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ”SEPSI – TRACK, PISTĂ CICLIȘTI, JUDEȚUL COVASNA”;

Inițiator: Jakab István-Barna, Vicepreședintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

6. privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare, compartimentare și mansardare Centru de educație permanentă”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

7. privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului nr. 10, județul Covasna, înscris în C.F. nr. 31320 Târgu Secuiesc, aflat în domeniul public al Județului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

8. pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 193/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

9. pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 194/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție „Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna..

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

10. pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 195/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție „Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – km 1+300” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

11. privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350";

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

12. privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – km 1+300”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

13. privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

14. privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2022-2023;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I și III

15. pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 51/2022 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2022, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

16. privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA ROMANIA, pentru închiderea Centrului de plasament „Borosnyai Kamilla” Târgu Secuiesc și înființarea a două case de tip familial în municipiul Târgu Secuiesc și în comuna Ghelința;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

17. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 147/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

18. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 55/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

19. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

20. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 118/2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

 

II. Diverse

 

Şedinţa este publică.

Noutăți