Sunteți aici: » Proiecte » Masterplanuri

Masterplanuri

Luni, 22 martie 2010

Master Planul revizuit are ca scop descrierea situaţiei existente, stabilirea şi prioritizarea investiţiilor necesare pentru realizarea unui sistem de management  integrat al deşeurilor solide menajere din aria cuprinsă în proiect...

Vineri, 18 decembrie 2009

Principalele lucrări proiectate în domeniul apei sunt reabilitari/îmbunătățiri ale stațiilor de tratare existente si reabilitari ale rețelelor existente de apă / definirea noilor rețele de apă (pe comune). Sistemele de ape uzate trebuie dezvoltate, urmând a deveni mult mai eficiente. Detalii cu privire la lucrarile de reabilitare/imbunatatire a sistemului de apa al judetului au fost elabotare. Masterplanul proiectului privind "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna".

Noutăți