Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției de specialist PR

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției de specialist PR

Marți, 16 mai 2017

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna organizează concurs

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna organizează concurs la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4 pentru ocuparea funcției vacante de:

- specialist în relații cu publicul (funcție de execuţie) din cadrul compartimentului relații cu publicul al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna la Centrul de Informare Turistică din Orașul Covasna

după următorul program:

- depunerea dosarelor de înscriere până la data de 26.05.2017, inclusiv, ora 12,
- susținerea probei scrise în data de 29.05.2017 ora 10 și
- a probei de interviu în data de 30.05.2017 ora 10.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii superioare (de preferință în domeniul turismului)

Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul de administraţie al Asociaţiei aflat la sediul Consiliului Judeţean Covasna din Piața Libertății nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, telefon 0736333779.

BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de specialist în relații cu publicul (funcție de execuţie) din cadrul compartimentului relații cu publicul al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna poate fi studiată aici

LISTA actelor pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs poate fi studiată aici

REGULAMENTUL concursului poate fi studiat aici.

STATUTUL Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna poate fi studiată aici.

Noutăți