Sunteți aici: » Știri » Bani pentru echilibrarea bugetelor locale

Bani pentru echilibrarea bugetelor locale

Miercuri, 1 martie 2017

Consiliul Judeţean (CJ) Covasna, în şedinţa ordinară din 28 februarie
2017, a aprobat, în conformitate cu atribuţiile sale, proiectul de
hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din impozitul pe
venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017.

Consiliul Judeţean (CJ) Covasna, în şedinţa ordinară din 28 februarie
2017, a aprobat, în conformitate cu atribuţiile sale, proiectul de
hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din impozitul pe
venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017.

CJ Covasna a repartizat în total 9.988.000 lei, ţinând seama atât de
planurile de investiţii ale localităţilor, cât şi de numărul
locuitorilor şi sumele defalcate de către Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Covasna – a spus Henning László, vicepreşedintele
CJ Covasna, prezentând proiectul de hotărâre. „Există un fond al
solidarităţii şi în acest an, deci localităţile primesc de la judeţ
cel puţin 100 mii lei, iar comunele cu peste 4 mii de locuitori cel
puţin 250 mii lei, scopul nostru fiind acela de a echilibra
într-adevăr bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
şi să le asigurăm, în măsura posibilului, o sumă mai mare decât anul
trecut” – a explicat vicepreşedintele. Acesta a menţionat că sumele
repartizate de consiliul judeţean pot fi utilizate doar pentru
investiţii. Ca parte a aceleiaşi hotărâri, s-a aprobat repartizarea
sumei de 9.618.000 lei, alocată pentru modernizarea şi întreţinerea
drumurilor, suma de 3.050.000 mii lei este alocată drumurilor
comunale, iar 6.568.000 lei drumurilor judeţene.

În cadrul şedinţei ordinare din luna februarie, consilierii au aprobat
mai multe proiecte de hotărâri cu privire la lucrările de intervenţie
efectuate la unele drumuri, acestea fiind necesare ca urmare a
reducerii cotei TVA. Printre hotărârile care vizează investiţiile s-a
numărat şi demontarea podului de fier vechi de peste o sută de ani de
la Aita Mare. Potrivit planurilor, în locul acestuia se va construi –
în măsura în care este posibil, prin Programul Operativ de Dezvoltare
Locală – un pod de beton cu două benzi. În anul 2004, constructorul
austriacă a semnalat, în scris, că podul – care s-ar putea enumera
printre monumentele istorice – a ieşit din garanţie. Valoarea
planificată a noii investiţii depăşeşte suma de cinci milioane lei.

CJ Covasna a lansat procedura fuziunii prin absorbție a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către
Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, la
solicitarea Curţii de Conturi. Pentru finalizarea fuziunii care are
menirea de a consolida eficienţa şi activitatea raţionalizată, este
nevoie de o hotărâre judecătorească, a precizat Grüman Róbert,
vicepreşedintele CJ Covasna.

De asemenea, consilierii judeţeni au aprobat proiectul de hotărâre
privind atribuirea licenței de traseu pentru un operator de transport
public, declarat câștigător în urma atribuirii electronice din data de
20.02.2017. Astfel, în scurt timp se va introduce o cursă zilnică
între Saciova şi Sfântu Gheorghe, pe traseul Saciova, Aninoasa, Lacul
Reci, centrul comunei Reci, Comolău, Câmpu Frumos şi Sfântu Gheorghe.

Cu acest prilej, consilierii judeţeni au aprobat mai multe rapoarte pe
anul trecut, printre care raportul de activitate al Asociației pentru
Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, A.C.S. Sepsi-SIC Sfântu
Gheorghe, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în județul Covasna” şi cel al Asociației
Angustia Egyesület.

Noutăți