Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de promovare în funcție publică de conducere de șef birou al Biroului învățământ, cultură, sănătate, relații cu O.N.G.

Concurs de promovare în funcție publică de conducere de șef birou al Biroului învățământ, cultură, sănătate, relații cu O.N.G.

Joi, 2 februarie 2017

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează concurs de promovare în funcție publică de conducere, la sediul său din municipiul Sfîntu Gheorghe, P-ța. Libertăţii nr. 4, în data de 06.03.2017 ora 10 proba scrisă, iar proba de interviu conform legii, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou al Biroului învățământ, cultură, sănătate, relații cu O.N.G.:

 

Condiții de participare la concurs

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • să fie absolvent a studiilor de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  •  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de șef birou - minim 2 ani;
  • cunoștințe de utilizare a calculatorului – nivel mediu;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul resurse umane până în data de 21.02.2017, inclusiv,ora 1600.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna la Compartimentul resurse umane, la telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

Bibliografie

Lista actelor

Formular de înscriere

 

Noutăți