Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont

Vineri, 17 iulie 2015

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează concurs de recrutare în data de 18.08.2015 proba scrisă ora 9, iar proba de interviu conform legii, pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, la sediul său din municipiul Sfîntu Gheorghe, P-ța. Libertăţii nr. 4

 

Condiții de participare la concurs:

  • condiții generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • studii de masterat, sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor, conform art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere: minim 2 ani;
  • cunoașterea unei limbi oficiale ale Uniunii europene – nivel mediu.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Covasna până la data de 06.08.2015, inclusiv, ora 1600.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna la Compartimentul resurse umane, pe pagina web www.cjcv.ro, sau la telefon 0367/403900 int. 138, 139.

 

Preşedinte,

TAMÁS Sándor

 

Bibliografie

LISTA actelor pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs

Formular de înscriere

Noutăți