Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de referent IA, în cadrul Serviciului administrarea drumurilor județene

Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de referent IA, în cadrul Serviciului administrarea drumurilor județene

Marți, 25 septembrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna organizează concurs în perioada 25.02.2013 – 28.02.2013, pentru ocuparea următoarei funcții contractuale de execuție temporar vacante: referent IA, în cadrul Serviciului administrarea drumurilor județene – 1 post

ANUNȚ
 
Consiliul Judeţean Covasna
organizează concurs în perioada 25.02.2013 – 28.02.2013, pentru ocuparea următoarei funcții contractuale de execuție temporar vacante:
 
referent IA, în cadrul Serviciului administrarea drumurilor județene – 1 post
 
 
Condiţii de participare la concurs:
-   Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-   Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minim 6 ani și 6 luni;
-   Cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel, Internet, Outlook – nivel mediu;
 
Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării postului de mai sus candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile specifice de participare şi cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.
 
Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în municipiul Sfîntu Gheorghe, Piața Libertăţii nr. 4 și va consta din 2 probe: proba scrisă în data de 25.02.2013 ora 9 și proba de interviu în data de 28.02.2013.
 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 25.01.2013, ora 1330, inclusiv, la Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Covasna.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna la Compartimentul resurse umane, la telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138.
 
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
 
 
Lista actelor pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs.

Noutăți