Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont

Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont

Vineri, 27 aprilie 2012

Consiliul Judeţean Covasna organizează concurs în perioada 30.05.2012 – 01.06.2012, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont

Consiliul Judeţean Covasna
 
organizează concurs în perioada 30.05.2012 – 01.06.2012, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de:
 
director executiv al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont
 
 
Condiţii specifice de participare la concurs:
-   studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
-   studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
-   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 3 ani.
 
Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de mai sus candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile specifice de participare şi cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 
Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertăţii nr. 4 și va consta din două probe: o probă scrisă care va avea loc în data de 30.05.2012 ora 9 și o probă de interviu în data de 01.06.2012.
 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până la data de 21 mai 2012, inclusiv, ora 16, la Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Covasna.
 
Fișa de înscriere și relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna la Compartimentul resurse umane, sau la telefon 0367/403900 int. 138.
 
 
TAMÁS Sándor
 Preşedinte
 
 
 

Noutăți