Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția dezvoltarea teritoriului

Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția dezvoltarea teritoriului

Vineri, 3 februarie 2012

Consiliul Judeţean Covasna organizează concurs în perioada 05.03.2012 - 07.03.2012, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de: director executiv la Direcția dezvoltarea teritoriului

Consiliul Judeţean Covasna
 
organizează concurs în perioada 05.03.2012 - 07.03.2012, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de:
 
director executiv la Direcția dezvoltarea teritoriului
 
Condiţii specifice de participare la concurs:
-  studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ingineriei civile;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 3 ani;
-  cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu.
 
Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de mai sus candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile specifice de participare şi cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 
Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertăţii nr. 4 și va consta din două probe: o probă scrisă care va avea loc în data de 05.03.2012 ora 9 și o probă de interviu în data de 07.03.2012.
 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până la data de 23 februarie 2012, inclusiv, ora 16, la Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Covasna.
 
Fișa de înscriere și relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna la Compartimentul resurse umane, sau la telefon 0367/403900 int. 138.
 
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
 
LISTA actelor pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs
 
BIBLIOGRAFIE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director executiv al Direcției dezvoltarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna

Noutăți