Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea funcției vacante de director executiv al Aparatului Tehnic al AQUASIC

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de director executiv al Aparatului Tehnic al AQUASIC

Joi, 6 decembrie 2012

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS organizează concurs la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4 pentru ocuparea funcției vacante de

 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂAQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS
 
 organizează concurs
 
la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4
pentru ocuparea funcției vacante de:
 
- director executiv al Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUASIC Közösségek Közti Társulás
 
după următorul program:
- depunerea dosarelor de înscriere până la data de 14 decembrie 2012, inclusiv, ora 12,
- susținerea probei scrise în data de 18 decembrie 2012 ora 12 și
- a probei de interviu în data de 19 decembrie 2012 ora 12.
 
Condiţii specifice de participare la concurs:
-studii superioare în domeniul tehnic;
-vechime în muncă de cel puţin 5 ani;
-experienţă în domeniul exploatării şi valorificării apelor minerale;
-cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu;
-cunoștințe de operare pe calculator;
 
Relaţii se pot obţine la Consiliul Judeţean Covasna din Piața Libertății nr. 4, municipiul Sfântu Gheorghe, la Compartimentul resurse umane, telefon 0367/403 900 interior 138.
 
 
Preşedinte,
FODOR ISTVÁN
 
 
BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director executiv alAparatului Tehnic Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUASIC Közösségek Közti Társulás poate fi studiată aici.
 
LISTA actelor pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs poate fi studiată aici.
 
REGULAMENTUL concursului poate fi studiat aici.
 
STATUTUL Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUASIC Közösségek Közti Társulás poate fi studiată aici.

Noutăți