Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea postului de consilier (funcție de execuție) la Serviciul programe din cadrul Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)

Concurs pentru ocuparea postului de consilier (funcție de execuție) la Serviciul programe din cadrul Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)

Vineri, 7 septembrie 2012

Asociația de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV) organizează concurs la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4, pentru ocuparea funcției vacante de consilier (funcție de execuție) la Serviciul programe din cadrul Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)

Asociația de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)
 
organizează concurs
 
la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4, pentru ocuparea funcției vacante de:
 
- consilier (funcție de execuție) la Serviciul programe din cadrul Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)
 
după următorul program:

- depunerea dosarelor de înscriere până la data de 24.09.2012, inclusiv, ora 12 la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna,
- susținerea probei scrise în data de 28.09.2012 ora  9 și
- a probei de interviu în data de 08.10.2012 ora 12.
 
Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul relațiilor internaționale.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0740657951.
 
 
BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier (funcție de execuție) la Serviciul programe din cadrulAparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV) poate fi studiată aici.
 
LISTA actelor pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs poate fi studiată aici.
 
REGULAMENTUL concursului poate fi studiat aici.
 
Statutul asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV) poate fi studiată aici.
 
 
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Noutăți