Concurs

Joi, 29 decembrie 2016

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna organizează concurs.

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna

organizează concurs

la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4

pentru ocuparea funcției vacante de:
consilier juridic (funcție de execuţie) din cadrul compartimentului juridic al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna în regim de trei ore după următorul program:

1. depunerea dosarelor de înscriere până la data de 20.02.2017, inclusiv, ora 12,
2. susținerea probei scrise în data de 21.02.2017 ora 10 și a probei de interviu în data de 22.02.2017 ora 10.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic

Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul de administraţie al Asociaţiei aflat pe Piața Libertății nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, telefon 0726107140.

 

BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic  (funcție de execuţie) din cadrul compartimentului juridic al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna poate fi studiată aici

LISTA actelor pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs poate fi studiată aici

REGULAMENTUL concursului poate fi studiat aici.

STATUTUL Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna poate fi studiată aici.

 

Director executiv,
JÁNÓ Szabolcs

Noutăți