Sunteți aici: » Știri » CJ Covasna identifică soluții în problema lipsei de specialiști în domeniul urbanismului

CJ Covasna identifică soluții în problema lipsei de specialiști în domeniul urbanismului

Luni, 5 martie 2018

La nivel județean se resimte o lipsă acută de specialiști în domeniul urbanismului – legea permite ca în acele cazuri unde nu este ocupat postul de arhitect-șef sau funcționar public cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții, aparatul de specialitate al Consiliul Județean să preia sarcinile și să asigure nivelul de competență tehnică în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții. În acest scop președintele Consiliului Județean Covasna a semnat și anul acesta convenții cu 31 de unități teritorial administrative. Conform convenției, structura de specialitate a Consiliului Judeţean Covasna asigură emiterea de către președintele Consiliului Județean Covasna a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare solicitate

La nivel județean se resimte o lipsă acută de specialiști în domeniul urbanismului – legea permite ca în acele cazuri unde nu este ocupat postul de arhitect-șef sau funcționar public cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții, aparatul de specialitate al Consiliul Județean să preia sarcinile și să asigure nivelul de competență tehnică în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții. În acest scop președintele Consiliului Județean Covasna a semnat și anul acesta convenții cu 31 de unități teritorial administrative. Conform convenției, structura de specialitate a Consiliului Judeţean Covasna asigură emiterea de către președintele Consiliului Județean Covasna a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare solicitate.

Legislația în vigoare spune că în comunele și orașele, unde există responsabil cu urbanism, primarul emite autorizații de construire și desființare pentru casele de locuit, dar în județul Covasna numai 9 comune (Chichiș, Ghelința, Hăghig, Lemnia, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia, Valea Mare, Vâlcele, Zagon) au funcționar public de specialitate. Nici în mediul urban situația nu e mai bună: orașul Covasna de un an nu are arhitect-șef, iar în Tg. Secuiesc momentan lucrează un specialist prin detașare, având în vedere că la concursurile de angajare nu s-a prezentat nici un candidat.

Nu este vorba numai de faptul că lipsa de specialiști împovărează aparatul nostru de specialitate, ci este dificil pentru cetățenii care doresc să solicite certificate sau autorizații deoarece trebuie să se deplaseze în reședința de județ cu documentația necesară. În aceste cazuri aparatul de specialitate al CJ Covasna preia sarcinile responsabililor de urbanism, dar în același timp comunele din zona Baraolt și Tg. Secuiesc intenționează ca împreună să angajeze un specialist în domeniul urbanismului. În Tg. Secuiesc, unde este un patrimoniu construit important, am reușit să rezolvăm situația prin detașarea pentru 6 luni a arhitectului Bereczk Lóránd Alexandru, acesta a preluat sarcinile arhitectului-șef în acest municipiu, iar funcția de arhitect-șef al județului a fost preluat de arhitect Gabriel Niste” – a explicat Tamás Sándor, președintele Consiliului Județean Covasna.

În același timp Consiliul Judeţean Covasna asigură pentru toate comunele eliberarea avizelor structurii de specialitate în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare pentru toate categoriile de construcții și emiterea avizelor de inițiere în vederea elaborării unui plan urbanistic zonal.

Conform legislației în vigoare în acele cazuri când lucrările care urmează să se execute pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale autorizaţia de construire se emite de către preşedintele consiliului judeţean cu avizul primarilor.

În cursul anului 2017 în cadrul Compartimentului urbanism și G.I.S., respectiv Compartimentul control urbanism, au fost emise 683 certificate de urbanism, 246 autorizații de construire, 56 documentații de urbanism, 56 PUZ, 69 avize emise în cadrul ședințelor CTE, 65 avize structură de specialitate și 23 autorizații de demolare.

 

Noutăți