Itt vagy: » Hírek » Szakmai segítségnyújtás az urbanisztika területén

Szakmai segítségnyújtás az urbanisztika területén

2018. március 5., hétfő

Megyeszerte egyre nagyobb az urbanisztikai szakemberek hiánya, a törvény lehetőséget ad arra, hogy Kovászna Megye Tanácsának munkatársai átvállalják a községi, városi urbanisztikai felelősök munkáját – erre vonatkozóan idén 31 helyi önkormányzattal írt alá megállapodást a megyei önkormányzat elnöke. Ezekben az esetekben Kovászna Megye Tanácsa bocsátja ki a szükségese építkezési, bontási engedélyeket és urbanisztikai bizonylatokat

Megyeszerte egyre nagyobb az urbanisztikai szakemberek hiánya, a törvény lehetőséget ad arra, hogy Kovászna Megye Tanácsának munkatársai átvállalják a községi, városi urbanisztikai felelősök munkáját – erre vonatkozóan idén 31 helyi önkormányzattal írt alá megállapodást a megyei önkormányzat elnöke. Ezekben az esetekben Kovászna Megye Tanácsa bocsátja ki a szükségese építkezési, bontási engedélyeket és urbanisztikai bizonylatokat.

Az érvényes törvénykezés szerint azokban a községekben és városokban, ahol van urbanisztikai, területrendezési köztisztviselő, ott a lakóházak építésére, lebontására, átalakítására a polgármester ad ki építkezési engedélyt, urbanisztikai bizonylatot. Kovászna megyében mindössze tíz községben (Előpatak, Gelence, Hidvég, Kézdiszentlélek, Kökös, Nagypatak, Lemhény, Szitabodza, Torja, Zágon) van ilyen szakember. Városon sem sokkal jobb a helyzet, Kovásznának egy éve nincs főépítésze, Kézdivásárhelyen hat hónapra ideiglenes áthelyezéssel sikerült megoldani a helyzetet, ugyanis a többszöri meghirdetett főépítész-állásra senki sem jelentkezett.

Nemcsak munkatársainkra ró plusz terhet, hogy a községekben nincsenek urbanisztikai szakemberek, hanem az embereknek is bonyolultabb megszerezni az építkezési, bontási engedélyeket vagy bizonylatokat, hiszen a megyeszékhelyen kell benyújtani a dokumentációt. A megyei önkormányzat szakemberei átvállalják a községi urbanisztikai felelősök munkáját, ugyanakkor három kistérségben Erdővidéken, Olt-mentén és Felsőháromszéken közösen próbálnak alkalmazni megfelelő végzettségű szakembert. Kézdivásárhelyen, ahol nagyon fontos épített örökség van, januártól ideiglenesen áthelyezéssel oldottuk meg a problémát, Bereczk Lóránd Alexandru műépítész látja el a következő fél évben a céhes városban a főépítészi feladatokat, a megye főépítésze ez idő alatt Gabriel Niste lesz” – tájékoztatott Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Az érvényes törvénykezés szerint azokban az esetekben, amikor az építkezés két község, vagy egy város és egy község területét érinti, az építkezési engedélyek kibocsátása a megyei önkormányzat elnökének hatásköre, az adott község polgármesterének jóváhagyásával. Ugyanakkor Kovászna Megye Tanácsának szakapparátusa minden községnek biztosít szakvéleményezést az építkezési/bontási engedélyek, urbanisztikai bizonylatok kiállításához, ugyanakkor az övezeti településrendezési tervek kidolgozásához szükséges jóváhagyást is a megyei önkormányzat adja.

Kovászna Megye Tanácsa 2017-ben 683 urbanisztikai bizonylatot, 23 bontási engedélyt, 246 építkezési engedélyt adott ki, 56 Övezeti Településrendezési Tervet (PUZ), 1 Általános Településrendezési Terv (PUG) hagyott jóvá, 65 esetben adott szakvéleményezést, míg a Műszaki-Gazdasági Bizottság 69 esetben adott véleményezést.

Hírek