Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte C.J. » Concurs de finanţare nerambursabilă cu privire la programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ preuniversitar în perioada 2021-2024

Concurs de finanţare nerambursabilă cu privire la programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ preuniversitar în perioada 2021-2024

Miercuri, 21 aprilie 2021

 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

anunţă concurs de finanţare nerambursabilă cu privire la programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ preuniversitar în perioada 2021-2024

 

Beneficiarii proiectului: Orașele din judeţul Covasna cu până la 10.000 de locuitori, comunele din judeţul Covasna și municipiile și orașele pentru satele aparţinătoare.

Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

  • Consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor pentru toate tipurile de infrastructură pentru învățământul preșcolar și școlar obligatoriu.
  • Modernizarea şi extinderea utilităților necesare funcționării obiectivului investiției de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, radio comunicații, telecomunicații, inclusiv crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități.

Nu se vor finanța activitățile legate de finalizarea construcțiilor unor noi unități de învățământ pre-universitar de stat (prin expresia noi unități de învățământ se înțelege un imobil în care va funcționa o nouă instituție).

 

Durata programului: 2021–2024.

Finanţare acordată: maxim 150.000 lei/proiect.

Aport propriu: cel puţin 50% din valoarea proiectului.

Locul de depunere: Proiectele se depun la registratura Consiliului Judeţean Covasna.

Evaluare: în ordinea depunerii, până la epuizarea sumei totale alocate pentru anul respectiv.

La elaborarea documentaţiilor şi la derularea finanţării se vor avea în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 10/2021.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

Documentaţie:

Formular de solicitare

Hotărârea nr. 10/2021

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 10/2021 – Ghidul solicitantului

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 10/2021 – Acord de asociere

Declarația pe propria răspundere

Formular de decontare

Noutăți