Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte C.J. » Arhiva proiecte

Arhiva proiecte

Joi, 13 august 2020

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa ordinară din data de 15 iulie 2019 a aprobat prin Hotărârea nr. 124/2019 finanțarea din fonduri publice a programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”.

Concurs de finanţare nerambursabilă cu privire la programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ preuniversitar
Joi, 20 februarie 2020

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA anunţă concurs de finanţare nerambursabilă cu privire la programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ preuniversitar.

Concurs de finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural
Joi, 20 februarie 2020

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA anunţă concurs de finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural.

Concurs de finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban
Joi, 20 februarie 2020

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA anunţă concurs de finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban.

Concurs de finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul rural
Joi, 20 februarie 2020

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA anunţă concurs de finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul rural.

Concurs de finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea, modernizarea clădirilor în care funcționează spații expoziționale sau biblioteci, din mediul rural
Joi, 20 februarie 2020

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA anunţă concurs de finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea, modernizarea clădirilor în care funcționează spații expoziționale sau biblioteci, din mediul rural.

Tinerii antreprenori la Brașov
Miercuri, 19 februarie 2020

Proiectul ”StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru”, cod SMIS 105618, este implementat de Consiliul Județean Covasna în parteneriat cu Loop Operations S.R.L. și Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii. Perioada de implementare este 18.01.2018 – 17.01.2021, iar valoarea totală a proiectului este de 11.753.076,00 lei.

CONCURS DE FINANŢARE A PROIECTELOR PENTRU ANUL 2020
Miercuri, 19 februarie 2020

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa ordinară din data de 13 februarie 2020 a aprobat prin Hotărârea nr. 30/2020, Programul anual și anunțul de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2020, conform Legii nr. 350/2005.

Joi, 18 iulie 2019

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa ordinară din data de 15 iulie 2019 a aprobat prin Hotărârea nr. 124/2019 finanțarea din fonduri publice a programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”.

Vineri, 31 mai 2019

Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 106/2019 a aprobat finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2019

Concurs de finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea, modernizarea clădirilor în care funcționează spații expoziționale sau biblioteci, din mediul rural
Joi, 25 aprilie 2019

Consiliul Județean Covasna anunţă concurs de finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea, modernizarea clădirilor în care funcționează spații expoziționale sau biblioteci, din mediul rural

Joi, 25 aprilie 2019

Vă invităm în data de 3 mai 2019, vineri, ora 10, în sala mare de ședință a Consiliului Județean Covasna la sesiunea de informare despre condițiile de participare și noutățile programului anual.

CONCURS PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR PENTRU ANUL 2019
Marți, 23 aprilie 2019

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa ordinară din data de 18 aprilie 2019 a aprobat prin Hotărârea nr. 74/2019, Programul anual și anunțului de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2019, conform Legii nr. 350/2005.

Joi, 23 august 2018

Consiliul Județean Covasna anunță concurs de proiecte pentru anul competițional 2018-2019 conform Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii Educației fizice și a sporturilor nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin HCJCv nr. 165/2017.

Luni, 6 noiembrie 2017

Comisia de evaluare a documentațiilor în ceea ce privește scopul urmărit prin programele/proiectele de activitate sportive, precum și încadrarea în prevederile regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, respectiv a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe categoriile de cheltuieli, numită conform Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 169/2017, respective Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 340/2017 s-a întrunit în data de 03.11.2017 în ședință comună cu Comisia de analiză al documentației din cadrul Municipiului Sfîntu Gheorghe analizând proiectul depus de către Asociația Club Sportiv Sepsi Sic.

CONCURS PENTRU FINANȚAREA PROGRAMELOR SPORTIVE
Marți, 24 octombrie 2017

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa extraordinară din data de 16 octombrie 2017 a aprobat prin Hotărârea nr. 165/2017, pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Miercuri, 7 iunie 2017

Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 86/2017 a aprobat finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2017.

CONCURS PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR PENTRU ANUL 2017
Luni, 24 aprilie 2017

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa ordinară din data de 29 martie 2017 a aprobat prin Hotărârea nr. 71/2017, cu modificările ulterioare, Programul anual și anunțului de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 350/2005.

Vineri, 27 mai 2016

Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 87/2016 a aprobat finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016.

CONCURS PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR PENTRU ANUL 2016
Luni, 29 februarie 2016

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa sa ordinară din data de 25 februarie 2016 a aprobat prin Hotărârea nr. 32/2016 Programului anual și anunțului de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016, conform Legii nr. 350/2005.

Concurs de finanțare - Programul județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar din mediul rural în perioada 2017-2020
Miercuri, 18 februarie 2015

Consiliul Judeţean Covasna anunţă concurs de finanţare nerambursabilă pentru dezvoltarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar din mediul rural.

Miercuri, 18 februarie 2015

Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 18/2015 a aprobat finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor pentru activităţi sportive și sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul pe anul 2015.

Totodată, prin Hotărârea nr. 39/2015 a aprobat finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, educativ-ştiinţifice,de recreere şi de tineret din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2015.

Luni, 12 ianuarie 2015

Citit mai departe.

CONCURS PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR PENTRU ANUL 2015
Vineri, 14 noiembrie 2014

Consiliul Judeţean Covasna anunţă concurs de proiecte pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii şi culte religioase recunoscute conform legii din judeţul Covasna, pentru programele desfăşurate în anul 2015 în domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport, respectiv sprijinul financiar acordat cultelor, comunităţilor rurale, pentru proiectele desfăşurate de organizaţiile de tineret.

CONCURS PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR PENTRU ANUL 2014
Luni, 19 mai 2014

Consiliul Judeţean Covasna anunţă concurs de proiecte pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii şi culte religioase recunoscute conform legii din judeţul Covasna, pentru programele desfăşurate în anul 2014 în domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport, respectiv sprijinul financiar acordat cultelor, comunităţilor rurale, pentru proiectele desfăşurate de organizaţiile de tineret.

Noutăți