Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte C.J. » Concurs de finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2021-2024

Concurs de finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2021-2024

Miercuri, 21 aprilie 2021

 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

anunţă concurs de finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural în perioada 2021-2024

 

Beneficiarii proiectului: Orașele și comunele din judeţul Covasna, precum și municipiile și orașele din județul Covasna pentru satele aparţinătoare.

Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: reabilitarea și modernizarea, precum și dotarea căminelor culturale din mediul rural.

Durata programului: 2021–2024.

Finanțare acordată: maxim 25.000 lei/proiect.

Aport propriu: cel puţin 50% din valoarea proiectului.

Locul de depunere: Proiectele se depun la registratura Consiliului Judeţean Covasna.

Evaluare: în ordinea depunerii, până la epuizarea sumei totale alocate pentru anul respectiv.

La elaborarea documentaţiilor şi la derularea finanţării se vor avea în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 7/2021.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

Documentaţie:

Formular de solicitare

Hotărârea nr. 7/2021

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 7/2021 – Ghidul solicitantului

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 7/2021 – Acord de asociere

Declarația pe propria răspundere

Formular de decontare

Noutăți