Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef serviciu (funcție de conducere) al Serviciului programe și 2 posturi de consilier (funcție de execuție) la Serviciul programe din cadrul Aparatului Tehnic al ADETCOV

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef serviciu (funcție de conducere) al Serviciului programe și 2 posturi de consilier (funcție de execuție) la Serviciul programe din cadrul Aparatului Tehnic al ADETCOV

Vineri, 17 august 2012

Asociația de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV) organizează concurs la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4 pentru ocuparea funcțiilor vacante de - șef serviciu (funcție de conducere) al Serviciului programe din cadrul Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV) și - 2 posturi de consilier (funcție de execuție) la Serviciul programe din cadrul Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)

Asociația de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)
 
organizează concurs
 
la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4, pentru ocuparea funcțiilor vacante de:
 
- șef serviciu (funcție de conducere)al Serviciului programe din cadrulAparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV) și
 
- 2 posturi de consilier (funcție de execuție) la Serviciulprograme din cadrulAparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)
 
după următorul program:
-  depunerea dosarelor de înscriere până la data de 31.08.2012, inclusiv, ora 12,
-  susținerea probei scrise în data de 04.09.2012 ora 12 și
-  a probei de interviu în data de 06.09.2012 ora 12.
 
Condiţii specifice de participare la concurs:
-  studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, juridice, administrative sau turism;
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna din Piața Libertății nr. 4, municipiul Sfântu Gheorghe, la Compartimentul resurse umane, telefon 0367/403 900 interior 138.
 
BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu (funcție de conducere)al Serviciului programe din cadrulAparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV) poate fi studiată aici.
 
BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier (funcție de execuție) la Serviciul programe din cadrulAparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV) poate fi studiată aici.
 
LISTA actelor pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs poate fi studiată aici.
 
REGULAMENTUL concursului poate fi studiat aici.
 
Statutul asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV) poate fi studiat aici.
 
 
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Noutăți