Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte C.J. » Rezultatele concursului de finanţare al Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2022

Rezultatele concursului de finanţare al Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2022

Vineri, 1 aprilie 2022

Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 54/2022 a aprobat finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2022, conform Legii nr. 350/2005.

Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 54/2022 și anexe

Noutăți