Sunteți aici: » Știri » S-a lansatproiectul Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci

S-a lansatproiectul Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci

Luni, 22 decembrie 2014

S-a semnat contractul pentru servicii de realizare de planuri de management aferente proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”
 

S-a semnat contractul pentru servicii de realizare de planuri de management aferente proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Pe data de 26 noiembrie, la sediul Consiliului Judeţean Covasna s-a semnat contractul de servicii pentru realizarea de planuri de management aferente proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”. Executantul contractului este firma S.C. MULTIDIMENSION SRL, câştigătorul licitaţiei publice deschise lansate de Consiliul Judeţean Covasna.
Obiectul contractului reprezintă elaborarea a cinci planuri de management pentru arii naturale protejate din judeţ: Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Oltul Superior, Râul Negru şi Mestecănişul de la Reci.
Realizarea planurilor de management reprezintă cea mai importantă activitate a proiectului, aceasta vor contribuii la protecția biodiversității și a patrimoniului natural al județului Covasna. Conform legislației în vigoare custozii/administratorii ariilor trebuie să administreze acestea în concordanță cu planurile de management al ariilor naturale protejate.  
Planurile de management ale celor cinci situri vizate de proiecte, se vor realiza de către specialiști pe diferite domenii (biologi, geografi, sociologi). Aceștia vor inventaria, carta și evalua starea de conservare a speciilor  și a habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională şi vor stabilii măsurile de management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a acestor specii şi habitate.
Termenul limită pentru elaborarea primelor versiuni a planurilor de management este luna iunie 2015, după care planurile de management vor fi prezentate și supuse aprobării din partea cetățenilor implicați, urmând să fi supuse procedurii de evaluare adecvată (evaluarea impactului de mediu).


Valoarea contractului este 627.440 de lei cu TVA, iar durata de execuţie a prestării serviciului pentru realizare de planuri de management este un an, cu începerea prestării serviciilor imediat după primirea ordinului de începere.
Scopul proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci” este protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin organizarea managementului ariilor naturale protejate aflate în administrarea/custodia Judeţului Covasna, crearea unor condiţii optime de vizitare şi informare prin realizarea infrastructurii pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului a opt arii naturale protejate aflate pe teritoriul judeţului Covasna, şi este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii.

 

Noutăți