2010

Joi, 30 decembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului de Cultură al Judeţului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Covasna,

Joi, 30 decembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea cofinanţării pe anul 2011 a programului „Centrele de Informare ale Reţelei Europe Direct în 2009-2012”,

Joi, 30 decembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind numirea uni reprezentant al Consiliului Județean Covasna în Consiliul administrativ al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”,

Joi, 30 decembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 46/2010 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2010,

Joi, 30 decembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea de numire a domnului Kozma Béla în funcția publică de șef serviciu la Camera Agricolă Județeană Covasna – Kovászna Megyei Agrárkamara,

Joi, 30 decembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei Tehnico - Economice a Consiliului Judeţean Covasna,

Luni, 20 decembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară la data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la acordarea unui ajutor financiar destinat comunităților afectate în urma dezastrului ecologic produs în data de 4 octombrie 2010 în Ungaria, județul Veszprém,

Luni, 20 decembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010,

Luni, 20 decembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pentru anul 2010,

Luni, 20 decembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi din cadrul instituţiilor publice subordonate acestuia,

Luni, 20 decembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Organigramei și ale Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna,

Miercuri, 8 decembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Reabilitarea Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, lucrări de renovare parţială la corpul A, aripa stângă - intervenţii de urgenţă”,

Miercuri, 8 decembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară la data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna ” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor din aglomerările Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Întorsura Buzăului și Covasna,

Vineri, 26 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 23 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea construirii în incinta Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe a unei clădiri care să găzduiască Sala de autopsie pentru Serviciul de Medicină Legală,

Vineri, 26 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 23 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna asupra proiectului de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi,

Vineri, 26 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 23 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale stabilită prin Hotărârea Consiliului judeţean Covasna nr. 97/2007,

Joi, 25 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din 01 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pe anul 2010,

Joi, 25 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 1 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la modificarea anexelor nr. 3, 4 şi 4a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 106/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna,

Joi, 25 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 01 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu aljudeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010, înregistrată sub nr. 8825/26.08.2010, precum și completarea acesteia, înregistrată sub nr. 8992/1. 09. 2010,

Joi, 25 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 01 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea de eliberare a domnului Szilágyi Zsolt din funcţia de director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy,

Joi, 25 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 01 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea de numire a domnului Szilágyi Zsolt ca director interimar al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy,

Joi, 25 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 01 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind numirea domnului Deák Gyula Levente ca director interimar al Ansamblului de dansuri „Trei Scaune – Háromszék”,

Joi, 25 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 23 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010,

Joi, 25 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 23 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de fructe în școli, în perioada septembrie-decembrie 2010,

Joi, 25 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 1 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul „Promovarea a şapte produse turistice din judeţul Covasna” la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea “Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”

Joi, 25 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 01 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la propunerea de aprobare a modificării anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 112/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”,

Joi, 25 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 23 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit din proprietatea municipiului Sf. Gheorghe și din administrarea Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna a unui imobil situat în Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr. 15, jud. Covasna;

Joi, 25 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 23 septembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind modificarea participării Consiliului Judeţean Covasna la cofinanţarea proiectului ,,Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna”, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, axa 5.3 „Promovarea potențialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”,

Joi, 11 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 11 august 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de Studii Europene Arcuş,

Joi, 11 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 11 august 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea Caietului de obiective pentru managementul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy,

Joi, 11 noiembrie 2010

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 11 august 2010, analizând Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Henning László-János privind propunerea de numire a reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe ,

Noutăți