2012

Miercuri, 31 octombrie 2012Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 aprilie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2012,
Miercuri, 31 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 27 aprilie 2012, analizând Expunerea de motive al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna, oraşului Întorsura Buzăului pentru reabilitarea Grădiniţei cu program prelungit „Prichindel”,

Marți, 30 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind transmiterea imobilului „Pășune comunală Tér – Csordaterelő” care a constituit obiectiv de investiție al Proiectului „Drumul apelor minerale” – Lot 1, județul Covasna din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a comunei Belin și în administrarea Consiliului local al comunei Belin,

Marți, 30 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind transmiterea imobilelor „Drum, Izvorul Ana și fântână, izvorul nouă și promenadă, casă de lemn, fântână și stradă” care au constituit obiective de investiție al Proiectului „Drumul apelor minerale” – Lot 1, județul Covasna din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a comunei Vâlcele și în administrarea Consiliului local al comunei Vâlcele,

Marți, 30 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind transmiterea imobilului ”Complex Sportiv Baraolt” care a constituit obiectiv de investiție al Proiectului „Drumul apelor minerale” – Lot 1, județul Covasna din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a orașului Baraolt și în administrarea Consiliului local al orașului Baraolt,

Luni, 29 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind transmiterea imobilului „Zona balneară din Olteni” care a constituit obiectiv de investiție al Proiectului „Drumul apelor minerale” – Lot 1, județul Covasna din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a comunei Bodoc și în administrarea Consiliului local al comunei Bodoc,

Luni, 29 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind transmiterea imobilelor ”Teren și construcții” care au constituit obiective de investiție al Proiectului „Drumul apelor minerale” – Lot 1, județul Covasna din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe,

Luni, 29 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind transmiterea imobilelor „Cămin Cultural Malnaș Băi şi Izvoare de apă minerală” care au constituit obiective de investiție al Proiectului „Drumul apelor minerale” – Lot 1, județul Covasna din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a comunei Malnaş și în administrarea Consiliului local al comunei Malnaş,

Luni, 29 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind transmiterea imobilului „Pășune” care a constituit obiectiv de investiție al Proiectului „Drumul apelor minerale” – Lot 1, județul Covasna din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a comunei Bixad și în administrarea Consiliului local al comunei Bixad,

Luni, 29 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind transmiterea imobilelor „Drum local neamenajat Mărtănuș sat și Mărtănuș zona balneară” care au constituit obiective de investiție al Proiectului „Drumul apelor minerale” – Lot 1, județul Covasna din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a comunei Breţcu și în administrarea Consiliului local al comunei Breţcu,

Joi, 11 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor executate în cadrul Proiectului „Drumul apelor minerale” – Lot 1, județul Covasna,

Marți, 9 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară la data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind adoptarea Planului Local de Acţiune pentru Protecția Mediului Judeţul Covasna – actualizat 2011;

Marți, 9 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2011, precum şi a programului cadru de acţiuni pe anul 2012 în acest domeniu,

Luni, 8 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Organigramei şi Statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe

Luni, 8 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Organigramei și ale Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna,

Luni, 8 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012,

Luni, 8 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna,

Luni, 8 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru instituţiile publice de interes judeţean,

Luni, 8 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea modelului contractului „Contract de asistență pentru proiectul: Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”;

Luni, 8 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe,

Vineri, 5 octombrie 2012

Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Covasna, domnul Demeter János pentru aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv și a Statutului Asociației Alutus Regio Egyesület”,

Vineri, 5 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind înfiinţarea CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA NATURII, DEZVOLTARE RURALĂ ŞI SALVAMONT

Miercuri, 3 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea de numire în funcția de director al Centrului de Cultură al Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ a domnului Imreh-Marton István Attila,

Miercuri, 3 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea de numire în funcția de director al Muzeului Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum a domnului Vargha Mihály Béla

Miercuri, 3 octombrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna şi a componenţei comisiilor de evaluare şi soluţionare a contestaţiilor,

Miercuri, 3 octombrie 2012

Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea proiect de finanțare e-sănătate intitulat „Parteneriat pentru implementarea unui sistem informativ medical integrat în judeţul Covasna”;

Luni, 17 septembrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean a domnului Nagy András

Luni, 17 septembrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 martie 2012,

Marți, 13 martie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 07 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012,

Marți, 13 martie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 07 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Covasna, pe anul şcolar 2012-2013,

Luni, 12 martie 2012

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 7 martie 2012, analizând Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Demeter János privind schimbarea destinaţiei unor imobile aflate în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,

Noutăți