Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte C.J. » CONCURS PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR PENTRU ANUL 2023

CONCURS PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR PENTRU ANUL 2023

Miercuri, 8 februarie 2023

 

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa ordinară din data de 2 februarie 2023 a aprobat prin Hotărârea nr. 24/2023, Programul anual și anunțului de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2023, conform Legii nr. 350/2005.

 

Documentaţia de finanţare şi cea de decont este parte componentă a anunţului de participare aprobat.

Hotărârea nr. 24/2023 se poate descărca aici.

Anunţul de participare se poate descărca aici.

 

Proiectele pot fi depuse la registratura consiliului judeţean, până la data de 10.03.2023, ora 12.00.

 

Pentru a ajuta prelucrarea documentaţiilor de finanţare depuse, Vă rugăm, pe cât posibil, să nu lăsaţi depunerea pe ultimele zile.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie textul anunţului aflat în anexa hotărârii şi să descărcaţi documentaţia adecvată domeniului ales.

Vă rugăm, la redactarea proiectului să aveţi în vedere şi condiţiile de decontare descrise în documentaţie, cheltuielile eligibile, să aveţi grijă de completarea fără lipsuri a formularelor, de existenţa fiecărui document cerut.

Dacă anumite documente nu pot fi ataşate, sau nu e cazul, vă rugăm să justificaţi într-o declaraţie.

 

Vă mulţumim. Succes!

 

Descărcare documentație:

Documentație de finanțare

Documentație de decont

I., II., III., IV., V., VII.

Documentație de decont

VI.

Documentație de decont

VIII.

Documentație de decont

 

I. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere.

II. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere derulate de organizaţii de tineret. Suma maximă atribuită 10.000 lei.

III. Cofinanţarea programelor care vizează promovarea, prezentarea, păstrarea, ocrotirea, conservarea, protecţia şi popularizarea valorilor, a patrimoniului cultural și istoric, a portului popular din judeţ.

IV. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale organizate cu ocazia unor aniversări semnificative.

V. Cofinanţarea unor proiecte de editare a materialelor de prezentare, popularizare a judeţului, a unor localităţi sau microregiuni.

VI. Cofinanţarea proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramură de sport județene.

VII. Cofinaţarea activităţii de asistenţă comunitară a localităţilor izolate.

VIII. Completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;

b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;

c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;

d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult (activități autorizate);

e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;

f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

g) construirii şi reparării, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, a sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, afectate de calamități natural, precum inundații, viituri, cutremure, incendii, alte catastrofe naturale.

 

Legislație

 

Noutăți