Itt vagy: » Programok » Pályázatok » PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2023. ÉV PROGRAMJAIRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2023. ÉV PROGRAMJAIRA

2023. február 8., szerda

 

Kovászna Megye Tanácsa 2023. február 2-i rendes ülésén a 24/2023 számú határozattal jóváhagyta a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna megye 2023. évi költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény szerinti, vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves programot és pályázati kiírást.

A 2023/24-es számú Határozat román nyelven megtekinthető itt.

 

A pályázati kiírás része a pályázati és elszámolási dokumentáció is.

A pályázati kiírás letölthető itt.

 

A pályázatokat 2023.03.10., 12 óráig lehet leadni a megyei tanács iktatójában.

 

A pályázatok könnyebb feldolgozása érdekében kérjük, lehetőleg ne hagyja a leadást az utolsó napokra.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a határozat mellékletében lévő pályázati kiírást és a kiválasztott témakörnek megfelelően állítsa össze a pályázati dokumentációt.

Kérjük, hogy a pályázat elkészítésekor vegyék figyelembe a dokumentációban leírt elszámolási feltételeket, az elszámolható költségeket, figyeljenek az űrlapok hiánytalan gondos kitöltésére.

A pályázati csomag összeállításakor minden kért dokumentum meglétére figyeljenek. Ha valamely dokumentum csatolása nem lehetséges, nyilatkozatban indokolják.

 

Köszönjük. Jó pályázást!

 

A dokumentáció letöltése:

 

I. Művelődési, oktatási-tudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatása.

II. Ifjúsági szervezetek által szervezett művelődési, oktatási-tudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatása. Legnagyobb megítélhető összeg 10.000 lej.

III. A Kovászna megyei értékek, a kulturális és történelmi örökség megismertetését, megóvását, tovább-örökítését, hasznosítását, népszerűsítését, a hagyományőrzést szolgáló ruházat elkészítését célzó programok résztámogatása.

IV. A kultúra jeles évfordulóira szervezett kulturális programok, rendezvények, résztámogatása.

V. Települést, térséget, a megyét bemutató, népszerűsítő kiadványok résztámogatása.

VI. Egyéni sportolók és a megyei sportágban tevékenykedő egyesületek által kezdeményezett sportprojektek társfinanszírozása.

VII. Falugodnoki szolgálat résztámogatása Kovászna megye elszigetelt települései számára.

VIII. Egyházközségek támogatása:

a.) jövedelem nélküli, vagy kisjövedelmű egyházközségek működése és fenntartása;

b.) egyházi kultikus épületek építése és javítása;

c.) a kulturális örökség részét képező javak karbantartása és javítása;

d.) egyházak által szervezett engedélyezett szociális és gyógyászati programok;

e.) kulturális-vallási múzeumok létrehozása és karbantartása;

f.) egyházak szociális és gyógyászati tevékenységét szolgáló épületeinek építése, berendezése és javítása;

g.) a törvénykezés által előírt műszaki és gazdasági dokumentáció jóváhagyása mellett, a természeti katasztrófák, mint pl. áradások, árvizek, földrengések, tüzek vagy egyéb katasztrófák által érintett egyházközpontok adminisztratív épületeinek építése és javítása.

 

Törvénykezés

Hírek