Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte C.J. » CONCURS PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR PENTRU ANUL 2024

CONCURS PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR PENTRU ANUL 2024

Joi, 22 februarie 2024

 

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa ordinară din data de 15 februarie 2024 a aprobat prin Hotărârea nr. 28/2024, Programul anual și anunțului de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2024, conform Legii nr. 350/2005.

Documentaţia de finanţare şi cea de decont este parte componentă a anunţului de participare aprobat.

Hotărârea nr. 28/2024 se poate descărca aici.

Anunţul de participare se poate descărca aici.

Proiectele pot fi depuse la registratura consiliului judeţean, până la data de 22.03.2024, ora 12.00.

Pentru a ajuta prelucrarea documentaţiilor de finanţare depuse, Vă rugăm, pe cât posibil, să nu lăsaţi depunerea pe ultimele zile.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie textul anunţului aflat în anexa hotărârii şi să descărcaţi documentaţia adecvată domeniului ales.

Vă rugăm, la redactarea proiectului să aveţi în vedere şi condiţiile de decontare descrise în documentaţie, cheltuielile eligibile, să aveţi grijă de completarea fără lipsuri a formularelor, de existenţa fiecărui document cerut.

Dacă anumite documente nu pot fi ataşate, sau nu e cazul, vă rugăm să justificaţi într-o declaraţie.

Vă mulţumim. Succes!

 

Descărcare documentație:

 

 

 1. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere.
 2. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere derulate de organizaţii de tineret. Suma maximă atribuită 10.000 lei.
 3. Cofinanţarea programelor care vizează promovarea, prezentarea, păstrarea, ocrotirea, conservarea, protecţia şi popularizarea valorilor, a patrimoniului cultural și istoric, a portului popular din judeţ.
 4. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale organizate cu ocazia unor aniversări semnificative.
 5. Cofinanţarea unor proiecte de editare a materialelor de prezentare, popularizare a judeţului, a unor localităţi sau microregiuni.
 6. Cofinanţarea proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramură de sport județene.
 7. Cofinaţarea activităţii de asistenţă comunitară a localităţilor izolate.
 8. Completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:
 1. întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse;
 2. proiectarea, construirea, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și repararea lăcașurilor de cult;
 3. conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;
 4. desfășurarea unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult (activități autorizate);
 5. amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase și colecțiilor muzeale;
 6. construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 7. proiectarea, construirea și repararea, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, a sediilor administrative ale protopopiatelor, parohiilor sau ale centrelor de cult a cimitirelor, a sediilor unităților de învățământ proprietate a cultelor recunoscute;
 8. proiectarea, construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de locuințe de serviciu ale personalului clerical;
 9. achiziția de mijloace fixe potrivit listei de investiții necesare dotării lăcașurilor de cult, așezămintelor sociale și celor medicale, instituțiilor media, muzeale ale cultelor religioase, pentru realizarea de producții audio-video despre activitățile cultelor religioase.

Au prioritate proiectele depuse pentru proiectarea, construirea, și repararea lăcașurilor de cult.

 

Legislație

Noutăți