Itt vagy: » Programok » Pályázatok » PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2024. ÉV PROGRAMJAIRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2024. ÉV PROGRAMJAIRA

2024. február 22., csütörtök

 

Kovászna Megye Tanácsa 2024. február 15-i rendes ülésén a 28/2024 számú határozattal jóváhagyta a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna megye 2024. évi költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény szerinti, vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves programot és pályázati kiírást.

A 2024/28-as számú Határozat román nyelven megtekinthető itt.

A pályázati kiírás része a pályázati és elszámolási dokumentació is.

 

A pályázati kiírás letölthető itt.

 

A pályázatokat 2024.03.22., 12 óráig lehet leadni a megyei tanács iktatójában.

A pályázatok könnyebb feldolgozása érdekében kérjük, lehetőleg ne hagyja a leadást az utolsó napokra.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a határozat mellékletében lévő pályázati kiírást és a kiválasztott témakörnek megfelelően állítsa össze a pályázati dokumentációt.

Kérjük, hogy a pályázat elkészítésekor vegyék figyelembe a dokumentációban leírt elszámolási feltételeket, az elszámolható költségeket, figyeljenek az űrlapok hiánytalan gondos kitöltésére.

A pályázati csomag összeállításakor minden kért dokumentum meglétére figyeljenek. Ha valamely dokumentum csatolása nem lehetséges, nyilatkozatban indokolják.

Köszönjük. Jó pályázást!

A dokumentáció letöltése:

 

 1. Művelődési, oktatási-tudományos, szabadididős programok és rendezvények résztámogatása.
 2. Ifjúsági szervezetek által szervezett művelődési, oktatási-tudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatása. Legnagyobb megítélhető összeg 10.000 lej.
 3. A Kovászna megyei értékek, a kulturális és történelmi örökség megismertetését, megóvását, tovább-örökítését, hasznosítását, népszerűsítését, illetve a hagyományőrzést szolgáló ruházat elkészítését célzó programok résztámogatása.
 4. A kultúra jeles évfordulóira szervezett kulturális programok, rendezvények, résztámogatása.
 5. Települést, térséget, a megyét bemutató, népszerűsítő kiadványok résztámogatása.
 6. Egyéni sportolók és a megyei sportágban tevékenykedő egyesületek által kezdeményezett sportprojektek társfinanszírozása.
 7. Falugodnoki szolgálat résztámogatása Kovászna megye elszigetelt települései számára.
 8. Egyházközségek támogatása:
  1. jövedelem nélküli, vagy kisjövedelmű egyházközségek működése és fenntartása;
  2. tervezés, építkezés, a hatályos előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentáció jóváhagyásával, valamint istentiszteleti helyek javítási munkálatai;
  3. egyházi kulturális örökség megőrzése és karbantartása;
  4. egyházak által szervezett szociális és egészségügyi segítő tevékenységek (engedélyezett tevékenységek);
  5. vallási-kulturális múzeumok és múzeumi gyűjtemények létrehozása és fenntartása;
  6. egyházak szociális és egészségügyi tevékenységét szolgáló épületek építése, berendezése és javítása;
  7. egyházmegyék közigazgatási helyszínei, plébániák, egyházközségek temetői, illetve elismert egyházak tulajdonában lévő oktatási egységek munkálatainak tervezése, kivitelezése, felújítása, a hatályos előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentáció jóváhagyásával;
  8. az egyházi alkalmazottak otthonaként szolgáló épületek tervezése, kivitelezése, felszerelése és javítása;
  9. tárgyi eszközök beszerzése a szükséges beruházások listája szerint, istentiszteleti helyek, szociális és egészségügyi létesítményének, médiaintézmények és egyházi múzeumok felszerelésére, valamint egyházi tevékenységekről szóló hang-és képanyagok kivitelezésére.

Előnyben részesülnek az istentiszteleti helyek tervezési, építési és felújítási munkálataira leadott pályázatok.

 

Törvénykezés

 

Hírek