Itt vagy: » Megyei Tanács » Álláshirdetések » A Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület versenyvizsgát szervez egy szerződéses Ügyvezető igazgató állás meghatározatlan időre történő elfoglalására

A Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület versenyvizsgát szervez egy szerződéses Ügyvezető igazgató állás meghatározatlan időre történő elfoglalására

2022. június 10., péntek

 

A Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület

 

versenyvizsgát szervez egy szerződéses Ügyvezető igazgató állás meghatározatlan időre történő elfoglalására, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület szabályzatának előírása szerint:

 

Sajátos részvételi feltételek az Ügyvezető igazgató állás betöltésére:

 • egyetemi tanulmány elvégzését igazoló okirat;
 • minimum 5 év szakmai régiség;
 • egy, az Európai Unióban hivatalos nyelvként elismert idegen nyelv ismerete (írás, olvasás).

 A versenyvizsga lebonyolítási naptára:

 • 2022. június 20., 1600 óra , az egyesület székhelyén

A versenyvizsga időpontja és helyszíne:

 • 2022. június 27., 1000 óra (írásbeli vizsga) az egyesület székhelyén
 • 2022. június 30., 1000 (szóbeli vizsga) ) az egyesület székhelyén

 Érdeklődni Kovászna Megye Tanácsa Humánerőforrás irodájában, a 0267 311190 (138-as belső) telefonszámon lehet.

A versenyvizsgára jelentkezőknek a keretszabályzat 3. szakasza által előírt általános feltételeket kell teljesíteni:

 • román állampolgárság, az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgára és romániai lakhelye van;
 • a román nyelv ismerete – írás, beszéd;
 • teljes cselekvőképességgel;
 • a megpályázott állásnak megfelelő egészségi állapot, amely a családorvos vagy az illetékes egészségügyi intézmény igazolásával tanúsítható;
 • nem volt elítélve az emberiség, az állam vagy a hatóság ellen elkövetett bűncselekményért, a szolgálatban vagy a szolgálattal kapcsolatban elkövetett, az igazságszolgáltatás valóra váltását megakadályozó bűncselekményért, hamisítás vagy korrupció bűncselekményéért vagy valamely szándékosan elkövetett bűncselekményért, amely összeférhetetlenné teszi az állás gyakorlásával, azon eset kivételével, amelyben bekövetkezett a rehabilitáció.

 A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 • beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 • a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 • a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 • a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 • a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 • a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 • román nyelvű szakmai önéletrajzot.

 

                                                                                                                 

                                                                                                      GYERŐ József

                                                                                                             elnök

 

Román nyelvű anyagok:

 - Könyvészet

- A versenyvizsga szabályzata

Alapszabályzat

- Az alapszabályzat kiegészítő okirata

- A vizsgadosszié ellenőrzési eredménye román nyelven megtekinthető itt

- Az írásbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt.

- A szóbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt.

- A vizsga végeredménye román nyelven megtekinthető itt.

Hírek