Itt vagy: » Megyei Tanács » Álláshirdetések » A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság éves jelentése a Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőség struktúrái által a 2015-ös évben folytatott tevékenységek hatékonyságáról

A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság éves jelentése a Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőség struktúrái által a 2015-ös évben folytatott tevékenységek hatékonyságáról

2016. március 2., szerda

 

A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság éves jelentése

a Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőség struktúrái által a

2015-ös évben folytatott tevékenységek hatékonyságáról

 

 

            A 2015-ös évben is a Kovászna megyei rendőrök figyelme állandó jelleggel a közrend és köznyugalom fenntartására volt fordítva, az állampolgárok biztonsága lévén elsőrendű érdek. A törvény emberei által a cél érdekében kifejtett erőfeszítések következtében az eredmények sem várattak magukra, ezt igazolják a megye szintjén feljegyzett statisztikai adatok is.

            Az elért pozitiv eredmények közül megemlítjük:

 • a megye szintjén feljegyzett bűncselekmények csökkenése;
 • a Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőség és a bűnözés megállapítása hatáskörével rendelkező intézmények közötti együttműködés, mely a gazdasági-pénzügyi jellegű bűncselekmények leküzdésére vonatkozó nagy szabású tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában nyílvánult meg;
 • a tanintézmények körzetében a közrend és köznyugalom fenntartása;
 • a tettenéréses cselekedetek megállapítása százalékának a növekedése;
 • alacsony közlekedési kockázat feljegyzése, a közlekedési balesetek során az elhunyt és súlyosan sebesűlt személyek számának a csökkenése által. Ugyanakkor pozitiv jelentősége van a közlekedést felügyelő videó-kamerás rendszer kiterjesztésének is;
 • a személyek elleni nagyon erőszakos bűncselekmények számának a csökkenése;
 • a vagyon elleni bűncselekmények csökkenése a lopásos bűncselekmények számának a csökkenése által;
 • a gazdasági-pénzügyi jellegű büntető jogi eseteknél az okozott károsodások visszaszerzett részének a növekedése.

 

AZ ÁLLAMPOLGÁR BIZTONSÁGA ÉS A BŰNÖZÉS LEKÜZDÉSE

A 2015-ös évben a közösség szolgálatában és a bűnözés leküzdéséért a kovászna megyei rendőrök a következőket tették:

 •   9.077 gyors közbelépés az eseteknél;
 •   5.082 növelt létszámú akció;
 • 62.792 közvetlen ellenőrzés.

Ugyanakkor 10.257 esetben közbeléptek az állampogárok által jelzett igényléseknél, melyek körülbelül 50%-a az Egységes Segélyhívó Rendszer 112-es telefonszámán keresztűl érkezett, és több mint 89%-nál a beavatkozás 10 perc alatt történt meg.

Kovászna megye szintjén 2015-ben a jelzett bűncselekmények száma 10%-al csökkent az előző évhez viszonyítva.

 

Erőszakosan elkövetett cselekedetek:

Kovászna megye szintjén 2015-ben a nagyon erőszakos bűncselekmények száma 25%-al csökkent a 2014-es évhez viszonyítva.

Ugyanaz a csökkenő irányvonal marad meg a személyek testi épsége és egészsége ellen elkövetett bűncselekmények számát illetően is, 7%-al kevesebbesetet jeleztek mint a tavaly, ezek közül 77,5% ütéssel vagy más erőszakos cselekedettel elkövetett bűncselekmény volt.

A rendőrök állandó jelleggel az erőszakosan elkövetett tettek megelőzéséért és leküzdéséért cselekedtek, főképp az alkoholfogyasztás következtében elkövetettek esetében, ennek érdekébe számos akciót végeztek.

Ezen tevékenységek keretén belül kiképzéseket tartottak a hatáskörükön belül eső helységek személyzetének az ilyen tettek elkerülése érdekébe, a célcsoportokkal találkozókat rendeztek az erőszakos cselekedettel elkövetett bűncselekmények következményeinek a tudatosítása érdekébe és a rendőrök határozottan közbeléptek és büntetést alkalmaztak ezen a téren lévő törvényes előírások megszegése esetén.

 

A vagyon elleni bűnözés

A vagyon elleni bűncselekmények megelőzése és leküzdése ugyancsak a Kovászna megyei rendőrök egyik elsőrendű cselekedte.

A vagyon elleni bűncselekmények csökkentése érdekébe a rendőrök által kifejtett erőfeszítések következtében az ilyen jellegű bűncselekmények száma 2015-ben 13%-al csökkent az előző évhez viszonyítva. A vagyon elleni bűncselekmények közül 62,2% lopás volt. Megjegyzendő, hogy a lopások száma 15,5%-al csökkent az előző évhez viszonyítva.

2014-hez viszonyítva a rablások száma is csökkent 23%-al.

 

Utcai bűnözés

A Kovászna megyei rendőrök figyelme állandó jelleggel a közrend és köznyugalom fenntartására volt fordítva a megye összes állampolgára részére, figyelemmel kisérve az emberek biztonságérzetének a növekedését. Ennek érdekébe számos tevékenységet szerveztek és bonyolítottak le a megelőzés és a törvénytelenséget elkövetők elbátortalanítása érdekébe.

Ennek a célnak a megvalósítása érdekébe az utcai bűnözés megelőzése érdekébe a rendőrök beilleszkedő rendszerű tevékenységet folytattak, együttműködve a csendőrökkel, az örző-védő magántársaságok ügynökeivel, valamint a helyi közigazgatási szervekkel.

A jelzett utcai bűnözési esetek száma egy 3,8%-os enyhe növekedést mutatott. Ezek közül 77% városi, illetve 23% falusi környezetben volt elkövetve.

A jelzett utcai bűnözési esetek összeségéből 88,46% lopásos bűncselekmény, többségük gépkocsi, gépkocsiból és gépkocsin kivüli alkatrész lopás.

A rendőrök 2016-os év során is a közrend és köznyugalom fenntartásért és az utcai bűnözés csökkentéséért fognak tevékenykedni.

 

Gazdasági-pénzügyi bűnözés

A Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőségen a gazdasági bűnözés leküzdéséért struktúra keretén belül dolgozó rendőrök a 2015-ös évben 1.203 akciót és ellenőrzést kezdeményeztek és hajtottak végre az adócsalási tettek megelőzésére, felfedezésére és leküzdésére, különösképpen a dohány és alkohol termékek kereskedelmét célzó törvénytelenségekre vonatkozóan.

Ezeknek a tevékenységeknek a során 161.671 cigarettát és 1.173 liter alkoholt koboztak el és 7 gépjárművet tettek rendelkezésre nem állóvá.

A kivizsgált bűnügyi esetekben az okozott károsodásokból 8.647.151 lej lett visszaszerzve, érték mely nőtt 2014-hez viszonnyítva.

 

A fegyverek, robbanószerek és veszélyes anyagok rendszere

2015-ben a Fegyverek, Robbanószerek és Veszélyes anyagok Osztálya keretén belül a rendőrök 93 növelt létszámú akciót, 1.788 közvetlen ellenőrzést és vizsgálatot és 9 házkutatást hajtottak végre halálos és nem halálos fegyver tulajdonosoknál.

Ezen a vonalon 84 bűnügyi esetet állapítottak meg, melyből 29 tettenéréseses volt, és 45 szabálysértésés büntetést alkalmaztak, melyeknek összértéke 33.000 lej.

Ezen a területen a rendőrök tevékenysége következtében 44 tűzfegyvert (20 végzetes és 24 nem végzetes), 1.709 darab lőszert, 47 gramm lőport, 21 kg pirotechnikus tárgyat és 8,5 kg mérgező anyagot tettek rendelkezésre nem állóvá. Ugyanakkor 458 kg vadhúst és 7 vadásztrófeát koboztak el.

 

Erdészeti területű bűnözés

A Kovászna megyei rendőrök tevékenységének egyik fő része az erdészettel kapcsolatos törvénytelenségek megelőzése és leküzdése.

2015-ben ezen a téren 2.827 akciót szerveztek és hajtottak végre, úgy az erdészeti alapoknál mint a gömbfafeldolgozó üzemeknél.

Ezeknek a tevékenységeknek a következtében 600 szabálysértésés büntetést alkalmaztak, melyeknek összértéke 514.000 lej, 591,83 köbméter faanyagot koboztak el és 343 bűncselekményt állapítottak meg. Ugyanakkor a rendőrök elrendelték 103,35 köbméter faanyag értékbeli elkobzását is.

A „Karácsonyfa – 2015” intézkedési terv alapján végrehajtott tevékenység következtében 338 karácsonyfát koboztak el 12.136 lej összértékben.

 

Igazságügyi nyomozás és felügyelet

Az igazságügyi nyomozás és felügyelet keretén belül dolgozó rendőrök 52 személy ellen  országos szintű körözési intézkedés elrendelését igényelték. Ugyanakkor 57 körözött személy esetében, kiket a Kovászna megyei rendőrök azonosítottak, elrendelték ezeknek az intézkedéseknek a visszavonását.

A 2015-ös év folyamán 54 vádlott esetében folytattak felügyeleti tevékenységet, kik ellen szabadságvesztési megelőző intézkedések voltak elrendelve. Az év végén 38 vádlott volt nyilvántartva, ebből 31 igazságügyi ellenőrzés alatt és 7 háziőrizetben volt.

A családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló, újraközölt, 2013/217-es számú Törvény 31. szakasza, 2. bekezdése előírásai alapján, a felügyelőség szintjén 15 védelmi rendelet volt beiktatva, melyből 6 vissza lett vonva.

A közúti forgalom biztonsága

A közúti forgalom biztonságának a növelése egy másik elsődleges feladata az ezen a téren illetékességgel rendelkező rendőröknek, legfőképp a baleseteket előidéző fontosabb okok leküzdése és a megye útvonalain a biztonság növelése érdekébe.

A 2015-és év folyamán 4.012 akciót hajtottak végre, ezek során 197 bűncselekményt állapítottak meg a közúti közlekedés területén és 198 más jellegűt. A megállapított kihágásokért a közlekedésrendészeti rendőrök 21.453 szabálysértésés büntetést alkalmaztak, melyeknek összértéke 3.153.000 lej, visszatartottak 732 hajtási engedélyt és visszavontak 743 bejegyzési igazolványt.

A törvényes sebességkorlátozás áthágásáért 9.168 büntetést, a gyalogosok által elkövetett kihágásokért 1.850 büntetést, míg további 1.061 büntetést a biciklisták által elkövetett kihágásokért alkalmaztak.

Az utcai kockázatok és a közlekedési balesetek következményeinek a csökkentéséért a közlekedésrendészeti rendőrök által végrehajtott számos tevékenység eredményeképpen csökkent a balesetekben elhunyt és súlyosan sebesült személyek száma 2014-hez viszonyítva.

A súlyos balesetek előidézésének fontosabb okai a biciklisták kihágásai, a nem szabályos előzések és a gyalogosok elsőbbségének a meg nem adása volt.

A közlekedési nevelés szintén egy fontos tényező, ennek érdekébe a közlekedésrendészeti rendőrök számos tevékenységet hajtottak végre az iskolákban, a fiatalok körében egy megelőző magatartás kialakítása érdekébe és hogy ők elsajátítsák az alapvető közlekedési szabályokat. Ezért a közlekedésrendészeti rendőrök 2015-ben 100-nál több tevékenységet rendeztek az oktatási intézményekben.

 

Rendészet (proximitate) és a közösségek biztonsága

A Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőségen keretén belül a rendészeten dolgozó rendőrök a közösségek érdekébe, az erőszakosan elkövetett tettek megelőzése, a közrendi és közbiztonsági légkör megtartása, az állampolgárok részéről érkezett igénylések gyors megoldása érdekébe cselekedtek.

Tevékenységük főképp az állampolgároknak a rendőri szolgáltatásokba vetett bizalmának a növelésére irányult, ennek érdekébe 3.486  közvetlen akciót hajtottak végre a közösségben, több mint 260 találkozást harmadik életkorú személyekkel, tájékoztatásokat az állampolgárokat kiszolgáló intézmények felé, megelőző tevékenységeket a lakótársulatoknál.

A megelőző nevelés is egy fontos részét képezte a rendészeti rendőrök tevékenységének, 2015-ben 2.800-nál több tevékenységet rendeztek az oktatási intézményekben.

 

CSELEKVÉSI ELSŐBBSÉGEK

A Kovászna megyei rendőrök tevékenységeinek fontosabb elsőbbségei a 2016-os évre, a következők:

 • Az állampolgárok biztonsági és védelmi érzetének a növelése, a személy és a vagyon védelmén, a közlekedési és a szállítási biztonságon keresztűl;
 • Az utcai, főképp az erőszakosan elkövetettek bűncselekmények minimális szinten való tartása és az oktatási intézmények és azokkal szomszédos területek biztonságos légkörének a biztosítása;
 • A szervezett és határokon átnyúló bűnözés megelőzése és leküzdése;
 • Az intézményi és működési kapacitások megerősítése a gazdasági-pénzügyi bűnözés leküzdésében, főképp az elsődleges területeken – köz és közösségek közti beszerzési korrupció, csempészet, pénzmosás és adócsalás;
 • A hatáskörbe tartozó fiatalkori bűnözések, a rablásos bűncselekmények, a lakásokból és hétvégi házakból való lopások megelőzése és leküzdése;
 • Helyi szintű projektek kezdeményezése a struktúrális és kohéziós alapok lehívására;
 • Az Egységes Segélyhívó Rendszer 112-es telefonszámán keresztűl érkezett hívásokra a reakció idő optimatizálása.

 

CALINIC Sabin

elnök

Hírek