Itt vagy: » Megyei Tanács » Álláshirdetések » Álláshirdetés - I-es szakmai fokozatú szakfelügyelő, az Iktató részlegre

Álláshirdetés - I-es szakmai fokozatú szakfelügyelő, az Iktató részlegre

2024. március 6., szerda
HIRDETÉS
Kovászna Megye Tanácsa,

 
versenyvizsgát hirdet meghatározott időre, egy végrehajtó szerződéses állás betöltésére:
I-es szakmai fokozatú szakfelügyelő, az Iktató részlegre.
               Az állás munkaidejének időtartama napi 8 óra és heti 40 óra.
               A versenyvizsga Kovászna Megye Tanácsának székhelyén lesz megtartva, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 4 szám alatt és két részből áll: 2024. március 20-án, 1000 órától egy írásbeli-, illetve egy, a törvény által megszabott időkereten belől megszervezett, szóbeli vizsga.
              
               Az iratcsomó benyújtásának határideje: a meghirdetéstől számítva 5 munkanapon belül, 2024. március 06-12 között nyújthatják be Kovászna Megye Tanácsának humánerőforrás irodájában, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 4 szám alatt.
              
               Sajátságos részvételi feltételek:
 • oklevél mely bizonyítja, hogy a jelentkező egyetemi végzettséggel, licenc- vagy azzal egyenértékű oklevéllel rendelkezik gazdasági-, illetve közigazgatási szakon;
 • bizonylat, hogy a jelentkező rendelkezik legkevesebb 3 év, 6 hónap szolgálati idővel az állás betöltéséhez szükséges szakterületen.
 
A versenyvizsgára jelentkezőknek teljesíteniük kell a 2022/1336-os számú kormányhatározat 15. szakasza által előírt általános feltételeket, a 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 542. szakasz (1) és (2) cikkelye által előírt általános feltételeket, valamint a munkaköri leírás sajátságos feltételeit. 
Bérezési tájékoztató (bruttó): 6806 lej
 
A jelentkezési iratcsomónak tartalmaznia kell a következő iratokat:
 
 • kitöltött iratkozási űrlap
 • a személyazonosságot igazoló irat másolata,
 • házasságlevél másolata, névváltozás esetén
 • tanulmányokat, szakvégzettségeket igazoló diplomák, igazolások másolata
 • munkakönyv másolata és az összrégiséget, illetve a végzettségnek megfelelő régiséget igazoló iratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány
 • magatartási integritás bizonyítvány
 • munkaképességet bizonyító családorvosi igazolás
 • curriculum vitae (Önéletrajz - egységes európai modell)

A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti iratokat be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának hitelesítés céljából.
Román nyelvű anyagok:
 
 

Hírek