Itt vagy: » Hírek » Közös székelyföldi gazdaszervezet létrehozását tervezik

Közös székelyföldi gazdaszervezet létrehozását tervezik

2010. október 22., péntek

A székelyföldi megyei önkormányzatok a gazdaszervezetek összefogását szorgalmazzák

A székelyföldi megyei önkormányzatok a gazdaszervezetek összefogását szorgalmazzák

Szakmai tájékoztatással egybekötött fórumot szervezett Hargita és Kovászna megye tanácsa október 22-én Homoródfürdőn a székelyföldi gazdaegyesületek képviselőinek. A fórum résztvevői megtárgyalták problémáikat, terveiket, ugyanakkor tájékoztatást kaptak az őket érintő aktuális támogatási programokról. Az esemény végén a három székelyföldi megye önkormányzata és a gazdaegyesületek képviselői szándéknyilatkozatot írtak alá a székelyföldi gazdák közös érdekképviseletének kialakítására.
A több mint ötven székelyföldi gazdaegyesület képviselőjének részvételével zajló gazdafórumon Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Szabó Árpád, a Maros Megyei Tanács alelnöke mellett jelen volt Tánczos Barna, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium RMDSZ-es államtitkára is.
A Székelyföldön elindult vidékfejlesztési törekvések, a helyi termelők és termékeik támogatását célzó kezdeményezések száma és gyakorisága alapján a fórum kezdeményezői, Hargita és Kovászna megye önkormányzata felismerték a székelyföldi gazdaegyesületek szorosabb együttműködésének elengedhetetlenségét. Ezért egy olyan összefogás létrejöttét szorgalmazzák, amely fenntartja és képviseli a székelyföldi helyi termelők és az összes érintett csoport érdekeit. Ehhez az elgondoláshoz a résztvevő gazdaegyesületek képviselői is csatlakoztak.
Borboly Csaba tanácselnök szerint eddig is volt együttműködés a helyi gazdaszervezetek között, amelyet a megyei önkormányzat is segített, de szeretné, ha ez az együttműködés elmélyülne, és jobban segítenék egymás munkáját a piacteremtés, a termelés és értékesítés, valamint a beruházások terén. „Meg kell, hogy teremtsük a szükséges jogszabályi környezetet ahhoz, hogy a már létrejött gazdaszervezetek segítésére közpénzeket tudjunk fordítani, ugyanis a jelenlegi jogszabályok nem teszik ezt lehetővé. Össze kell, hogy fogjunk, és közösen hallassuk a hangunkat, hogy a politikusok is a jó példák mentén álljanak a gazdák igénylései mellé” – mondta Borboly.
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke szerint a székelyföldi gazdaszervezetek közös fórumának megteremtése egy újabb lépése a három székelyföldi megye összefogásának. A tanácselnök köszöntőbeszédében hangsúlyozta annak a fontosságát, hogy egyre több fiatal lát jövőt a vidéki életben. „A vidéki életben van Székelyföld jövője, ezért a mi szerepünk az, hogy megszervezzük ezt, és segítséget nyújtsunk jogi és szakmai kérdésekben”- fogalmazott Tamás Sándor.

A Maros Megyei Tanács képviseletében Szabó Árpád alelnök reményét fejezte ki, hogy a székelyföldi gazdaszervezetek összefogásához a Maros megyeiek is csatlakoznak. Szerinte is fel kell, hogy pártolják a megyei önkormányzatok a gazdatársadalom szervezkedéseit. „Ha sikerül az önkormányzatoknak felrázniuk a gazdatársadalmat, akkor a szociális problémákat is sikerül megoldaniuk” – hangsúlyozta az alelnök.
Tánczos Barna államtitkár a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Programot (PNDR) és az állami mezőgazdasági támogatásokat mutatta be a részvevőknek. Ismertette, hogy ebben az időszakban a Nemzeti Vidékfejlesztési Programból több mint nyolc milliárd eurós támogatás áll a hazai gazdák rendelkezésére az Európai Unió részéről, amihez még hozzájárul közel két milliárd euró az állami költségvetésből. Tánczos hangsúlyozta: „támogatni kell azokat a fiatalokat, akik hajlandók gazdálkodni, hogy pályázzanak, hogy minél többet lehessen lehívni Székelyföldre a rendelkezésre álló pénzalapokból”.

A fórumon jelen volt Márton István, a Hargita Megyei Agrárkamara igazgatója, illetve Kozma Béla a Kovászna Megyei Agrárkamara igazgatója, akik bemutatták a két székelyföldi megye mezőgazdasági helyzetét, illetve az ezen a területen felmerülő problémákat.

Becze István Hargita megye önkormányzatának tanácsosa a székelyföldi gazdaszervezetek együttműködési lehetőségeiről tartott előadást a gazdafórum résztvevőinek. „A székelyföldi mezőgazdaság sajátos adottságai, gazdálkodási formái annyira sajátos problémákat – és ugyanakkor lehetőségeket – állítanak elénk, amelyekre csak sajátos érdekvédelemmel lehet válaszolni, vagyis egy közös székelyföldi gazdaszervezet létrehozásával” – indokolta Becze a közös székelyföldi gazdaszervezet megalakulásának szükségességét. Ennek célja a székelyföldi gazdaszervezetek, ezek tagjai, azaz a székelyföldi gazdák érdekvédelme, érdekképviselete, gazdálkodásuk és szakmai fejlődésük támogatása, összehangolása, végső soron a székelyföldi vidéki társadalom és gazdaság fejlesztése lenne. Az ötletet a gazdaegyesületek képviselői is egyöntetűen támogatták, elhangzott, hogy számíthatnak rájuk a szervezésben is, várják a feladatot. Elhatározásukat egy, a székelyföldi gazdák közös érdekképviseletének kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozat aláírásával is nyomatékosították, amelyet mind a székelyföldi megyei tanácsok, mind a gazdaegyesületek képviselői aláírtak. Ebben felsorolták a közös gazdaszervezet érdekképviselet és érdekegyeztetés, tájékoztatás és képzés megszervezése, a feldolgozás és az értékesítés, valamint a forrásbevonás területén elvégezhető tevékenységeit is. A jelenlevők megegyeztek, hogy mindhárom székelyföldi megyéből kijelölnek három-három személyt egy, a közös gazdaszervezet létrehozását előkészítő csapat tagjait, akik folytatják az elkezdett tevékenységet, és megszervezik a következő találkozót.
Borboly Csaba tanácselnök a gazdafórumon adta hírül, hogy Hargita Megye Tanácsa a Hargita megye sajátos mezőgazdasági helyzetéből adódó információhiány pótlására a Hargita Népe napilapot bízta meg egy 32 oldalas, színes, havonta megjelenő Hargita megyei agrármagazin kiadásával, amelyet egy évig ingyenesen terjesztenek. A Székely Gazda elnevezésű agrármagazin tervét Isán István Csongor, a Hargita Népe napilap igazgató-főszerkesztője és Domján Levente, az agrármagazin témagazdája mutatta be. Isán szerint információ- és tőkehiány miatt nem keresnek sokat a helyi gazdák, ezért van szükség egy hasznos kiadványra, amely a helyi, sajátos igényeknek megfelelően, a gazdák nyelvén ismertetné a számukra fontos tudnivalókat. Domján Levente bemutatójából kiderült, a Székely Gazda fő célkitűzései a fejlesztés, informálás, felzárkóztatás és ismeretátadás, valamint a legnevesebb szakemberek írásain keresztüli szaktanácsadás.
2010. október 23.

 

Hírek