Itt vagy: » Programok » Pályázatok » Pályázati felhívás - A tanórák utáni iskola programot támogató megyei program a 2021-2024 időszakra

Pályázati felhívás - A tanórák utáni iskola programot támogató megyei program a 2021-2024 időszakra

2021. április 21., szerda

 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
A tanórák utáni iskola programot támogató megyei programot hirdet a 2021-2024 időszakra

 

A megyei program célja: Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül, a közigazgatási-területi egységekkel társulva támogatja A tanórák utáni iskola programot, amelyet a Kovászna megyei, vidéki tanügyi intézmények számára hirdet.

A program részesei (haszonélvezői): A Kovászna megyei, vidéki közigazgatási-területi egységek, a municípiumokhoz és városokhoz tartozó falvakat is beleértve.

Térítés mentes támogatást biztosít: Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminiszter 2011.09.07./5349-es számú rendeletével jóváhagyott, A tanórák utáni iskola program szervezési módszertana alapján.

A program időtartama: 2021-2024.

A biztosított támogatás összege: A megye, Kovászna Megyei Tanácsán keresztül biztosított, maximális hozzájárulása nem haladja meg a 20.000 lej/diákcsoport összeget.

A jelentkezők önrésze: A program támogatásában részt vevő közigazgatási-területi egység önrésze nem lehet kisebb a megyei programtól igényelt összegnél.

A támogatási kérés igényléséhez szükséges iratok:

  1. kitöltött típusnyomtatvány a támogatás igényléséhez, a Pályázati útmutató 1-es számú melléklete szerint
  2. a megyei programban való részvételt jóváhagyó Helyi Tanácsi Határozat, amelynek kötelező módon tartalmaznia kell: a részvételhez szükséges önrész biztosítását, amely nem lehet kisebb a megyei programtól igényelt összegnél; jóváhagyott Társulási Egyezményt
  3. A tanórák utáni iskola program (tanügyi csomag) terve, amelyet jóváhagyott a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség igazgató tanácsa
  4. a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség igazgató tanácsának véleményezése
  5. A tanórák utáni iskola program támogatásában résztvevő közigazgatási-területi egységek partnerségi szerződéseit, amennyiben
  6. A tanórák utáni iskola program költségvetése, a Pályázati útmutató 2-es számú melléklete szerint
  7. Nyilatkozat a kérelmező törvényes képviselőjének saját felelősségéről.

A leadás helyszíne: A terveket Kovászna Megye Tanácsának iktatójában kell leadni.

Értékelés: a leadás sorrendjében, az adott évre kiutalt összeg kimerítéséig.

A pályázati dokumentáció letöltése:

Pályázati űrlap

Kovászna Megye Tanácsa 2021/12-es számú Határozata – pályázati útmutató – román nyelven

Kovászna Megye Tanácsa 2021/12-es számú Határozata

Kovászna Megye Tanácsa 2021/12-es számú Határozata – eggyüttműködési megállapodás - román nyelven

Költségvetés melléklet

Nyilatkozat

Elszámolási űrlap

Hírek