Itt vagy: » Programok » Pályázatok » Archívum » PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2016. ÉV PROGRAMJAIRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2016. ÉV PROGRAMJAIRA

2016. február 29., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa 2016. február 25-i soros ülésén a 32. számú határozattal jóváhagyta a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna Megye Tanácsa 2016. évi költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény szerinti vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves programot és pályázati kiírást.

 

Kovászna Megye Tanácsa 2016. február 25-i soros ülésén a 32. számú határozattal jóváhagyta a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna Megye Tanácsa 2016. évi költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény szerinti vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves programot és pályázati kiírást.

A 2016/32-es számú Határozat román nyelven megtekinthető itt.

 

A pályázati kiírás része a pályázati és elszámolási dokumentació is.

 

A pályázati kiírás letölthető itt.

 

A pályázatokat 2016.03.10. és 2016.04.07. között lehet leadni a megyei tanács iktatójában.

 

A pályázatok könnyebb feldolgozása érdekében kérjük, lehetőleg ne hagyja a leadást az utolsó napokra.

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a határozat mellékletében lévő pályázati kiírást és a kiválasztott témakörnek megfelelően állítsa össze a pályázati dokumentációt.

Kérjük, hogy a pályázat elkészítésekor vegyék figyelembe a dokumentációban leírt elszámolási feltételeket, az elszámolható költségeket, figyeljenek az űrlapok hiánytalan gondos kitöltésére.

A pályázati csomag összeállításakor minden kért dokumentum meglétére figyeljenek. Ha valamely dokumentum csatolása nem lehetséges, nyilatkozatban indokolják.

 

Köszönjük. Jó pályázást!

 

A dokumentáció letöltése:

 

Pályázati dokumentáció

Elszámolási dokumentáció

I., II., III., IV., V., VII., IX. Elszámolási dokumentáció
VI. Elszámolási dokumentáció
VIII. Elszámolási dokumentáció

 

Pályázati törvénytár

 

 1. Legalább megyei szintű művelődési, oktatási-tudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatása.
 2. Ifjúsági szervezetek által szervezett művelődési, oktatási-tudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatása. Legnagyobb megítélhető összeg 5.000 lej.
 3. A Kovászna megyei értékek, a kulturális örökség megismertetését, megóvását, továbbörökítését, hasznosítását, népszerűsítését, a hagyományőrzést szolgáló ruházat elkészítését célzó programok résztámogatása.
 4. A kultúra jeles évfordulóira szervezett programok, rendezvények, emlékjelállítások, kiadványok résztámogatása. Történelmi, művelődéstörténeti emlékhelyek meglátogatását, a kulturális örökség megismerését célzó csoportos kirándulások utazási költségeinek résztámogatása.
 5. Települést, térséget, a megyét bemutató, népszerűsítő kiadványok résztámogatása.
 6. Legalább megyei szintű sportprogramok és rendezvények résztámogatása.
 7. Falugodnoki szolgálat résztámogatása Kovászna megye elszigetelt települései számára.
 8. Egyházközségek támogatása:
  1. jövedelem nélküli, vagy kisjövedelmű egyházközségek működése és fenntartása
  2. egyházi kultikus épületek építése és javítása
  3. a kulturális örökség részét képező javak karbantartása és javítása
  4. egyházak által szervezett szociális programok.

A b) és c) pont esetében előnyben részesülnek a kulturális örökség részét képező javak restaurálására leadott pályázatok.

IX. A helyi tanácsokkal és iskolákkal közösen szervezett, a felzárkoztatást célzó oktató-nevelő programok. 

Hírek