Itt vagy: » Programok » Pályázatok » Archívum » PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2019. ÉV PROGRAMJAIRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2019. ÉV PROGRAMJAIRA

2019. április 23., kedd

Kovászna Megye Tanácsa 2019. április 18-i rendes ülésén a 74/2019 számú határozattal jóváhagyta a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna Megye Tanácsa 2019. évi költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény szerinti vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves programot és pályázati kiírást.

 

Kovászna Megye Tanácsa 2019. április 18-i rendes ülésén a 74/2019 számú határozattal jóváhagyta a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna Megye Tanácsa 2019. évi költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény szerinti vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves programot és pályázati kiírást.

A 2019/74-es számú Határozat román nyelven megtekinthető itt.

 

A pályázati kiírás része a pályázati és elszámolási dokumentació is.

 

A pályázati kiírás letölthető itt.

 

A pályázatokat 2019.05.10., 12 óráig lehet leadni a megyei tanács iktatójában.

 

A pályázatok könnyebb feldolgozása érdekében kérjük, lehetőleg ne hagyja a leadást az utolsó napokra.

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a határozat mellékletében lévő pályázati kiírást és a kiválasztott témakörnek megfelelően állítsa össze a pályázati dokumentációt.

Kérjük, hogy a pályázat elkészítésekor vegyék figyelembe a dokumentációban leírt elszámolási feltételeket, az elszámolható költségeket, figyeljenek az űrlapok hiánytalan gondos kitöltésére.

A pályázati csomag összeállításakor minden kért dokumentum meglétére figyeljenek. Ha valamely dokumentum csatolása nem lehetséges, nyilatkozatban indokolják.

 

Köszönjük. Jó pályázást!

 

A dokumentáció letöltése:

 

Pályázati dokumentáció

Elszámolási dokumentáció

I., II., III., IV., V., VII.

Elszámolási dokumentáció

VI.

Elszámolási dokumentáció

VIII.

Elszámolási dokumentáció

 

 

 1. Művelődési, oktatási-tudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatása.
 2. Ifjúsági szervezetek által szervezett művelődési, oktatási-tudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatása. Legnagyobb megítélhető összeg 10.000 lej.
 3. A Kovászna megyei értékek, a kulturális és történelmi örökség megismertetését, megóvását, tovább-örökítését, hasznosítását, népszerűsítését, a hagyományőrzést szolgáló ruházat elkészítését célzó programok résztámogatása.
 4. A kultúra jeles évfordulóira szervezett kulturális programok, rendezvények, résztámogatása.
 5. Települést, térséget, a megyét bemutató, népszerűsítő kiadványok résztámogatása.
 6. Egyéni sportolók és a megyei sportágban tevékenykedő egyesületek által kezdeményezett sportprojektek társfinanszírozása.
 7. Falugodnoki szolgálat résztámogatása Kovászna megye elszigetelt települései számára.
 8. Egyházközségek támogatása:
  1. jövedelem nélküli, vagy kisjövedelmű egyházközségek működése és fenntartása;
  2. egyházi kultikus épületek építése és javítása;
  3. a kulturális örökség részét képező javak karbantartása és javítása;
  4. egyházak által szervezett engedélyezett szociális és gyógyászati programok;
  5. kulturális-vallási múzeumok létrehozása és karbantartása;
  6. egyházak szociális és gyógyászati tevékenységét szolgáló épületeinek építése, berendezése és javítása;
  7. a törvénykezés által előírt műszaki és gazdasági dokumentáció jóváhagyása mellett, a természeti katasztrófák, mint pl. áradások, árvizek, földrengések, tüzek vagy egyéb katasztrófák által érintett egyházközpontok adminisztratív épületeinek építése és javítása.

 

Pályázati törvénytár

Hírek