Itt vagy: » Programok » Pályázatok » Archívum » PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2020. ÉV PROGRAMJAIRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2020. ÉV PROGRAMJAIRA

2020. február 19., szerda

Kovászna Megye Tanácsa 2020. február 13-i rendes ülésén a 30/2020 számú határozattal jóváhagyta a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna Megye Tanácsa 2020. évi költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény szerinti vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves programot és pályázati kiírást.

 

Kovászna Megye Tanácsa 2020. február 13-i rendes ülésén a 30/2020 számú határozattal jóváhagyta a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna Megye Tanácsa 2020. évi költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény szerinti vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves programot és pályázati kiírást.

 

A 2020/30-as számú Határozat román nyelven megtekinthető itt.

 

A pályázati kiírás része a pályázati és elszámolási dokumentáció is.

 

A pályázati kiírás letölthető itt.

 

A pályázatokat 2020.03.23-án, 16 óráig lehet leadni a megyei tanács iktatójában.

 

A pályázatok könnyebb feldolgozása érdekében kérjük, lehetőleg ne hagyja a leadást az utolsó napokra.

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a határozat mellékletében lévő pályázati kiírást és a kiválasztott témakörnek megfelelően állítsa össze a pályázati dokumentációt.

Kérjük, hogy a pályázat elkészítésekor vegyék figyelembe a dokumentációban leírt elszámolási feltételeket, az elszámolható költségeket, figyeljenek az űrlapok hiánytalan gondos kitöltésére.

A pályázati csomag összeállításakor minden kért dokumentum meglétére figyeljenek. Ha valamely dokumentum csatolása nem lehetséges, nyilatkozatban indokolják.

 

Köszönjük. Jó pályázást!

 

A dokumentáció letöltése:

 

Pályázati dokumentáció

I., II., III., IV., V., VII.

Elszámolási dokumentáció

I., II., III., IV., V., VII

Pályázati dokumentáció

VI.

Elszámolási dokumentáció

VI.

Pályázati dokumentáció

VIII.

Elszámolási dokumentáció

VIII.

 

 

 1. Művelődési, oktatási-tudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatása.
 2. Ifjúsági szervezetek által szervezett művelődési, oktatási-tudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatása. Legnagyobb megítélhető összeg 10.000 lej.
 3. A Kovászna megyei értékek, a kulturális és történelmi örökség megismertetését, megóvását, tovább-örökítését, hasznosítását, népszerűsítését, a hagyományőrzést szolgáló ruházat elkészítését célzó programok résztámogatása.
 4. A kultúra jeles évfordulóira szervezett kulturális programok, rendezvények, résztámogatása.
 5. Települést, térséget, a megyét bemutató, népszerűsítő kiadványok résztámogatása.
 6. Egyéni sportolók és a megyei sportágban tevékenykedő egyesületek által kezdeményezett sportprojektek társfinanszírozása.
 7. Falugodnoki szolgálat résztámogatása Kovászna megye elszigetelt települései számára.
 8. Egyházközségek támogatása:
  1. jövedelem nélküli, vagy kisjövedelmű egyházközségek működése és fenntartása;
  2. egyházi kultikus épületek építése és javítása;
  3. a kulturális örökség részét képező javak karbantartása és javítása;
  4. egyházak által szervezett engedélyezett szociális és gyógyászati programok;
  5. kulturális-vallási múzeumok létrehozása és karbantartása;
  6. egyházak szociális és gyógyászati tevékenységét szolgáló épületeinek építése, berendezése és javítása;
  7. a törvénykezés által előírt műszaki és gazdasági dokumentáció jóváhagyása mellett, a természeti katasztrófák, mint pl. áradások, árvizek, földrengések, tüzek vagy egyéb katasztrófák által érintett egyházközpontok adminisztratív épületeinek építése és javítása.

 

Pályázati törvénytár

Hírek