Itt vagy: » Megyei Tanács » Álláshirdetések » Pályázati kiírás

Pályázati kiírás

2009. április 19., vasárnap

Kovászna Megye Tanácsa pályázatot hirdet a megyében működő civil szervezetek, egyházak, művelődési és oktatási intézmények számára.

Kovászna Megye Tanácsa pályázatot hirdet a megyében működő civil szervezetek, egyházak, művelődési és oktatási intéz¬mé-nyek számára a 2009.07.01. és 2009.12.31. között zajló programokra a következő téma-kö¬rökben: művelődés, ifjúság, tudomány, szabadidő és sport.

  • Legalább megyei szintű művelődési, ifjúsági, tudományos, szabadidős programok, illetve rendezvények résztámogatása (a legkisebb megítélt összeg: 1.000 lej, önrész: legalább a megítélt összeg fele). Előnyt élveznek a kultúra jeles évfordulóira szervezett programok, rendezvények, emlékjelállítások.
  • Legalább megyei szintű sportprogramok és rendezvények résztámogatása (a legkisebb megítélt összeg: 1.000 lej, önrész: legalább a megítélt összeg fele).

A művelődési, ifjúsági, tudományos és szabadidős tevékenységekre benyújtott pályá-zatok elkészítésénél a 2001/245-ös törvény által jóváhagyott és a 2008/2-es kormányhatározattal módosított és kiegészített 1998/51-es számú kormányrendeletet és a 2006/350-es számú ifjúsági törvény előírásait kell figyelembe venni. A sportprogramokra, rendezvényekre benyújtott pályázatok elkészítésénél az Országos Sportügynökség 2006/130-as számú rendele¬tének és a 2007/1447-es kormányhatározat előírásait kell figyelembe venni. A részvételi dokumentációk elkészítésénél és a pályáztatás lebonyolításánál a közérdekű nonprofit tevékenységek közpénzekből való visszanemtérítendő támogatására vonatkozó 2005/350-es törvény előírásait is figyelembe kell venni. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a megyei tanács a szerződés megkötése és az elszámolás leadása után folyósítja a pályázatra megítélt összeget. Szerződés-kötéskor kérjük a megítélt összegre és az önrészre számított költségvetés bemutatását. A pénzügyi elszámolás tartalmazza a megítélt összeg és az önrész elszámolását valamint az összköltségvetés bemutatását.

  • A pályázatok leadási határideje: 2009. június 5., a postabélyegző dátuma, vagy személyesen 13 óráig a megyei tanács iktatójába.
  • A határidőn túl beérkezett és a hiányos pályázatokat (hiányosan kitöltött űrlap, hiányzó mellékletek) érvénytelennek tekintjük.
  • Kérjük a pályázatokat úgy elkészíteni, hogy leadásakor „A szükséges okiratok jegyzéke” ív két kitöltött példánya hozzáférhető és kezelhető legyen.
  • A pályázatokat kérjük sínes irattartóba lefűzve leadni.

 Érdeklődni, valamint pályázati űrlapot igényelni a megyei tanács művelődési és oktatási irodájánál lehet: 520008, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4, 116-os szoba, Tel: 0367 403924, Fax: 0267 351228, e-mail:

A pályázati dokumentáció letölthető a http://www.covasna.info.ro honlapról az „anunţuri” menüből. Közölve a 2008.10.15/380-as számú Románia Hivatalos Közlönyének VI. részében.

TAMÁS Sándor
elnök

Hírek