Itt vagy: » Hírek » Sportegyesületet hoztak létre

Sportegyesületet hoztak létre

2012. augusztus 13., hétfő

Hat napirendi ponttal hívta össze rendkívüli tanácsülésre Kovászna Megye Tanácsa a testületi tagokat augusztus 13-án, hétfőn, 10 órára.

Hat napirendi ponttal hívta össze rendkívüli tanácsülésre Kovászna Megye Tanácsa a testületi tagokat augusztus 13-án, hétfőn, 10 órára.

A testületi tagok döntöttek és elfogadták azt a határozattervezetet, miszerint létrehozzák a jogi személyiséggel rendelkező SEPSI-SIC sportegyesületet. Kovászna megye sportélete az elmúlt évek alatt fejlődésnek indult és ezen periódus során egyéni kezdeményezések egész sora jellemezte a megyei sportot. Hiszen ők voltak azok a lelkes személyek, akik a megye hírnevét vitték az országban és külföldre egyaránt. “Az önkormányzathoz évente több tíz kérés érkezik egyéni támogatásokra, azonban gyakran fordul elő, hogy a segítő szándék ellenére sem tud a megyei önkormányzat olyan kimagasló teljesítményt nyújtó személyeknek segíteni, akik számos alkalommal elismerést gyűjtöttek be” – áll az indoklásban. Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata valamint a TEGA RT. együttesen létesített egy minden sport szakosztályt irányító, felkaroló sport egyesületet, SEPSI SIC név alatt. Az egyesület koordinálásával a közgyűlés Ambrus József és Radu Iosif megyei testületi tagokat, valamint Nemes Áron, az Iskolás Sportklub vezetőjét bízta meg.

További napirendi pontok közt szerepelt: egy személy kinevezése a Kovászna Megye Közadóssági Nyilvántartókönyv valamint a Helyi Garancia Nyilvántartókönyv vezetésére. Erre a tisztségre a Gazdasági Igazgatóság keretén belül dolgozó Veres Jánost és annak helyettesét, Kozma Karolina Rozáliát nevesítette a tanács.

Ugyancsak a hétfői ülésen született döntés a megyei tanácsosok kinevezéséről a Területi Közrendészeti Hatóságban (ATOP). A hatóság a megyei rendőr felügyelőség vezetőjéből, az Országos Rendőr testület képviselőjéből, az alprefektusból, a megyei tanácselnök által kijelölt három közösségi képviseletből és a megyei tanács által kijelölt hat képviselőből áll. A titkos szavazással meghozott testületi döntés értelmében Fejér László Ödön, Ambrus József, Klárik Attila, Gáj Nándor, Benedek Erika és Calinic Sabin tanácsosok fogják betölteni ezt a tisztséget.

Hírek