Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs

Carieră - Posturi scoase la concurs

Marți, 16 iulie 2013

Concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUASIC Közösségek Közti Társulás

Miercuri, 19 iunie 2013

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum si ale Ordinului 2548/2009,

Noutăți