Itt vagy: » Hírek » „Szabad hazáért harcoltam, szabad hazát akarok ismerni” 200 éve született Czetz János

„Szabad hazáért harcoltam, szabad hazát akarok ismerni” 200 éve született Czetz János

2022. június 10., péntek

Kétnapos rendezvénysorozattal emlékeztek meg Háromszéken Czetz János születésének 200 évfordulója alkalmából. Bem táborkari főnöke kitűnő stratéga volt, elismert térképész, földmérő mérnök, aki megalapította az argentin katonai akadémiát, akinek élete viharos eseményekben és nyugalmasabb időszakokban sem szenvedett hiányt. A magyar, az örmény és az argentin nép egyaránt saját hősének tartja. Szerdán szülőfalujában, Gidófalván emlékszobát újítottak fel és szobrot avattak, csütörtökön, Sepsiszentgyörgyön kültéri kiállítással, kopjafa-avatással és szakmai konferenciával tisztelegtek a honvéd tábornok emléke előtt.

Czetz emlékezete Gidófalván

A gidófalvi református templomban istentisztelettel kezdődött az ünnepség, majd Kedves Gyula ezredes, az Országgyűlési Múzeum szakmai vezetője, történész Czetz János 200 – Két nemzet hőse című kötetét mutatta be. A jeles évforduló alkalmára, a Háromszék Vármegye Kiadó gondozásában megjelent könyv Czetz János életútját vázolja, tisztelegve annak nem mindennapi teljesítménye előtt. „Czetz János minden megpróbáltatáson felül tudott kerekedni, pedig sorozatosan érték a problémák. Hihetetlen nagy tudást gyűjtött össze, itt kezdve Székelyföldön, a kézdivásárhelyi katonaiskolában, majd a bécsújhelyi katonai akadémián. A legfontosabb az a közeg, ahol felnőtt, ahol rácsodálkozott a világra, és ez itt volt Gidófalván. Itt formálódott az az ember, aki majd tehetségével meghódította a világot” – emelte ki a történész.

A Székelyföld Kulturális Folyóirat 2022 évi júniusi számát Czetz Jánosnak szentelte, székely-örmény származású magyar tábornok és argentin ezredes életútját járják körül felkért történészek. A lapszámot röviden Magyarosi Sándor hadtörténész, a Székelyföld Kulturális Folyóirat munkatársa mutatta be. 

A református vártemplom szomszédságában kapott helyet az emlékszoba. Az idei emlékév alkalmával megújult a kiállítás, ebben a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vállalt oroszlánrészt, Szebeni Zsuzsa vezetésével. A kiállítás megnyitását követően Tóth Lajos, nyugalmazott tanár elevenítette fel Czetz János emlékezetét Gidófalván.

A szülőföld iránti hűség

A gidófalvi ünnepség harmadik mozzanata a honvéd tábornok nevét viselő iskola udvarán zajlott, ahol leleplezték Demeter István székelyudvarhelyi szobrászművész által készített mellszobrot. Elsőként Jancsó Ernő, Gidófalva polgármestere köszöntötte a szép számban egybegyűlteket, megköszönve mindazok segítségét, akik lehetővé tették a 200 éves évforduló megünneplését.

Az eseményen résztvevő Carlos Maria Vallaríno, Argentína Bukaresti Nagykövetségének ügyvivője arról beszélt, hogyan járult hozzá Czetz János az éppen akkor formálódó modern Argentína megalapozásához, létrehozva a katonai akadémiát. A diplomata szólt arról is, hogy hadmérnöki kar viseli az argentin ezredesi rangot viselő Czetz nevét, az ott élő magyar közösség pedig mindig is kiemelt figyelemmel ápolja emlékét.

 Szabad hazáért harcoltam, szabad hazát akarok ismerni” – idézte köszöntőjében Czetz szavait Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Tömör megfogalmazása életünk értelmének. Akkor is, ma is. Elődeink tudták, hogy minden, amiért érdemes élni, a családunk, az otthonunk, a szülőföldünk, ahol felnevelhetjük a gyermekeinket, és majd nyugovóra hajthatjuk a fejünket, nos mindez akkor veszélybe került. A haza iránti hűség nekünk is, utódoknak az életünk értelmét és célját megadta” – hangsúlyozta a tanácselnök.

Az elmúlt évtizedben Kovászna Megye Tanácsa három pillérre helyezte a kiemelt történelmi pillanatokra, valamint a neves személyiségekre való megemlékezéseket. „Egyrészt szimbolikus térfoglalást hajtottunk végre, szobrokat állítottunk, másrészt támogattuk az ehhez kapcsolódó kutatói tudományos munkát, szakmai konferenciákat szerveztünk, harmadrészt a történelmi tudat művelésére helytörténeti, emlékezetpolitikai köteteket jelentettünk meg. Ez a hármas egység célja természetesen Székelyföld kulturális erőterének alakítása. Meggyőződésünk, hogy a kollektív emlékezet és a történetírói tudás összefésülése olyan értékrendet és világlátást ad, amely szülőföldünk előmenetelét szolgálja” – tette hozzá az elnök.

 „Czetz János életútja és sorsa is tele volt megpróbáltatásokkal, tragédiákkal, és bárhova is vetette a sors, törhetetlen szilárdsággal végezte dolgát. Személyének kétségkívül ott a helye nemzetünk legnagyobbjai között, a legjelesebb magyarok Pantheonjában!” – emelte ki beszédében Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője.

Az ünnepségen felolvasták Guillermo Hipólito Martínez ezredes, az Argentin Katonai Akadémia parancsnokának üzenetét, amelyet e jeles nap alkalmából küldött a szervezőknek. Az egybegyűlteket köszöntötte Zsigmond Réka, a gidófalvi Czetz János Általános Iskola igazgatója, majd a diákok mutattak be ünnepi műsort. Végezetül Máthé István, a Gidófalva Község Fejlődéséért Egyesület elnöke szólt a jelenlevőkhöz, felidézve a közadakozásból felállított szobor történetét.

Ma is példakép Czetz János

Az emlékünnepség második napján, Sepsiszentgyörgyön kültéri kiállítással, kopjafa avatással és szakmai konferenciával tisztelegtek a honvéd tábornok emléke előtt.

Czetz János két évszázad távlatából is példakép a nemzeti identitás fontosságának hangsúlyozása, a helytállás, és hazájához való hűsége szempontjából – emelte ki beszédében Vargha Fruzsina, a megyeszékhely alpolgármestere. „A pannókat nézve és olvasva merítkezzünk cselekedeteiből, formáljuk közösségünket az általa képviselt hasonló értékek mentén, és keressük a kapaszkodókat az identitás és a szülőváros, az otthon szolgálatának tekintetében.”

A tárlatot Magyarosi Sándor történész, a kiállítás kurátora mutatta be. Az átfogó képanyag és kísérő szöveg végigköveti a hadvezér mozgalmas életútját, többek között a földmérő által rajzolt térképekkel, valamint a baróti múzeum terepasztalainak részleteivel illusztrálva.

A Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti parkban kapott helyett Czetz János honvéd tábornok kopjafája. Az emlékjel készítője, Tóth Lajos, gidófalvi nyugalmazott tanár rámutatott jelképeink fontosságára: „Az aggastyán, fehér szakállú tábornok hazatért szülőföldjére és találkozott régi barátaival, a tizenhárommal. Arra kérnek bennünket, hogy ne engedjünk a 48-ból, hogy vigyázzunk szimbólumainkra, iskoláinkra és közösségeinkre, mert mindez megmaradásunk záloga.”

Háromszéktől Argentínáig

A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében került sor a Háromszéktől-Argentínáig: Czetz János-emlékkonferencia előadásaira, amelyek által a közönség részletes betekintést nyerhetett a szabadságharc legifjabb tábornokának életútjába, családjának történetébe.

Kedves Gyula hadtörténész két előadásban ismertette Czetz hadügyminisztériumi, honvéd tábornoki, valamint miniszteri karsegédi tevékenységeit, majd bemutatta az ifjú tehetség helyét is a katonai vezetők sorában. Dr. Csikány Tamás történész a határőr örökségéről osztott meg információkat, vázolva az idősebb Czetz János életútját is. Krajnik Nagy Károly tanár, újságíró, műfordító a határőr Bem tábornokkal való brassói bevonulásán kalauzolta végig a hallgatóságot, megemlítve Brassó és Háromszék kölcsönösen segítő, még most is tartó kapcsolatát. A budapesti Süli Attila hadtörténész Czetz János szerepét szemléltette Torda biztosításában 1848/49 fordulóján.

Balogh Ádám Tibor történész dél-amerikai utazásra invitálta hallgatóságot, megvizsgálva az okokat, amiért ezt a színes, multikulturális világot választotta, választhatta Czetz új otthonaként. Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes a Czetz hagyományokat és a Colegio Militar de la Nación megalakulását, illetve történelmét ismertette a nagyérdeművel.

Az esemény keretében nevesítették a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet által idén tavasszal meghirdetett, Ő a Czetz című videópályázatának nyerteseit is.

A rendezvénysorozat szervezője Kovászna Megye Tanácsa. Partnerei: Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, a Kovászna Megyei Művelődési Központ, Gidófalva Község Önkormányzata, a Gidófalva Község Fejlődéséért Egyesület, Székelyföld kulturális folyóirat, valamint a gidófalvi Czetz János Általános Iskola.

Hírek