2010

2010. december 30., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének, Kovászna Megye Tanácsa alintézményének, a Kovászna Megyei Művelődési Központ menedzsmentjére vonatkozó évi kiértékelés végeredményének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

2010. december 30., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a Europe Direct Hálózat Információs Központjai 2009-2012 program társfinanszírozását a 2011-es évre,

2010. december 30., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa képviselőjének a Háromszék Táncegyüttes vezetőtanácsába való kinevezésére vonatkozóan,

2010. december 30., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, Kovászna Megye Tanácsa költségvetéséből a művelődési programok, tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági tevékenységek, valamint az egyházak közpénzekből való visszanemtérítendő anyagi támogatásáról szóló 2010/46-os számú határozatának módosítására és kiegészítésére,

2010. december 30., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnöke indoklását Kozma Béla kinevezésének jóváhagyására, a Kovászna Megyei Agrárkamara osztályvezetői tisztségébe,

2010. december 30., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsa 2009/92-es határozat 1-es mellékletének módosítására, a Kovászna tanácsa mellett működő Gazdasági-műszaki Bizottság újraszervezéséről és működéséről

2010. december 20., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2010. október 4-i magyarországi, Veszprém megyei ökológiai katasztrófa által sújtott közösség számára folyósítandó pénzbeli segélyre vonatkozóan,

2010. december 20., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazítását;

2010. december 20., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. október 28-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna Megye Tanácsa helyi költségvetésen kívüli jövedelmeinek és kiadásainak jóváhagyását a 2010-es évre,

2010. december 20., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa és az alárendelt közintézmények köztisztségeinek 2011-es évi betöltési tervének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

2010. december 20., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

2010. december 8., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsának elnöke által bemutatott indoklást, amely javasolja A Székely Nemzeti Múzeum épületegyüttesének felújítása, részleges renoválási munkálatok az “A” épület bal szárnyánál – beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását

2010. december 8., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros gyűlésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnöke által bemutatott Indoklást, amelyben javasolja a Kovászna Megyei víz- és csatornarendszerek bővítése és korszerűsítése pályázat megvalósíthatósági tanulmányának és a sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, bodzafordulói és kovásznai beruházások műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadását,

2010. november 26., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. szeptember 23 -i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnöke által bemutatott indoklást a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház területén építendő ingatlan, a Törvényszéki Orvosszakértői Hivatal boncterme elkezdési munkálatainak jóváhagyására,

2010. november 26., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. szeptember 23-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottságnak az újraszervezésére vonatkozóan,

2010. november 26., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. szeptember 23-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Helyi Kerületközti Csapat összetételére vonatkozóan, melyet Kovászna Megye Tanácsa a 2007/97-es sz. határozattal hagyott jóvá,

2010. november 25., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. szeptember 1-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a helyi költségvetések kiegyensúlyozására a hozzáadott értékadóból elkülönített 20%-os hányadok és a jövedelemadóból leosztott 22%-os hányadok területi-közigazgatási egységek közötti elosztásának kiigazítását a 2010-es évre

2010. november 25., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. szeptember 1-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének, a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2010/106-os számú határozat 3, 4 és 4a számú mellékletének módosítására vonatkozó indoklását,

2010. november 25., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. szeptember 1-i rendkívüli ülésén, elemezve a 2010.08.26/8825-ös számmal iktatott Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását valamint a 2010.09.1/8992-es számmal iktatott kiegészítését, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazítását;

2010. november 25., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. szeptember 1-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Szilágyi Zsolt úrnak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatói tisztségéből való felmentését,

2010. november 25., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. szeptember 1-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Szilágyi Zsolt úrnak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola ideiglenes igazgatói tisztségébe való kinevezését,

2010. november 25., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. szeptember 1-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Háromszék Táncegyüttes ideiglenes igazgatójának, Deák Gyula Leventének kinevezésére vonatkozó indoklását,

2010. november 25., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. szeptember 23-ai rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazítását;

2010. november 25., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. szeptember 23-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a 2010. szeptember-december időszakra, az iskolai gyümölcsfogyasztást-ösztönző program lebonyolítási költségeinek támogatására, a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztását;

2010. november 25., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. szeptember 1-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnöke által bemutatott indoklást a Nyolc Kovászna megyei turisztikai termék népszerűsítése című projekt jóváhagyásáról,

2010. november 25., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. szeptember 1-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Háromszék Táncegyüttes szervezési és működési szabályzatának, szervezet felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó 2010/112-es számú Kovászna Megye Tanácsa határozata 1-es és 2-es számú mellékleteinek módosítására vonatkozó indoklását,

2010. november 25., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. szeptember 23-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely a Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 15. szám alatti ingatlannak, Sepsiszentgyörgy municípium tulajdonából és Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának vagyonkezeléséből, Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,

2010. november 25., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. szeptember 23-án összeült soros gyűlésén, elemezve a Kovászna Megye Tanácsa elnöke által bemutatott indoklást, amelyben javasolja Kovászna Megye Tanácsa önrészének módosítását a 2007 – 2013 Regionális Operatív Program, 5.3 fő beavatkozási terület A turisztikai lehetőségek népszerűsítése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, Románia idegenforgalmi vonzerejének növelése céljából keretén belül finanszírozott, Hagyományok és értékek népszerűsítése, mint turisztikai termékek Kovászna és Hargita megyékben című pályázatban,

2010. november 11., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. augusztus 11-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja az Árkosi Európai Tanulmányi Központ szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és Szervezési és működési szabályzatának jóváhagyását

2010. november 11., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. augusztus 11- i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola menedzsmentje célkitűzési füzetének jóváhagyását;

2010. november 11., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. augusztus 11-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének indoklását, a Kovászna Megye Tanácsát képviselő személyek kinevezéséről, mint helyettesítő tagok a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetőtanácsába

Hírek