2013

2013. szeptember 18., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. március 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a 2012-es költségvetési év többletnek felhasználását a 2013-as év ideiglenes kasszahiány fedezésére;

2013. szeptember 18., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. március 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a külföldi és belföldi hitelek összesített költségvetésének jóváhagyását a 2013-as évre, valamint a 2014-2016-os időszakra becsült költségvetési tervezetet,

2013. szeptember 17., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna megye, DJ 121A megyei út 42+730 km-45+467 km szakaszának rehabilitációja beruházási célkitűzést illető beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációjának és műszaki – gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan

2013. április 23., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Henning László-Jánosnak, Kovászna Megye Tanácsa alelnökének indoklását, amelyben javasolja a személyszállítási program rendszeres speciális járatára vonatkozó útvonalengedély odaítélésének engedélyezését,

2013. április 23., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a Szentkereszty Stephanie Kórházalapítvány közötti 2006/16239-es számú partnerségi szerződés felbontására és az ezzel kapcsolatos intézkedések jóváhagyására vonatkozóan,

2013. április 23., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2012-es év költségvetésének IV. negyedévi végrehajtásának jóváhagyására

2013. április 23., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jelentését, a 2012-es költségvetések IV. negyedévi végrehajtásának jóváhagyására vonatkozóan;

2013. április 16., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság szervezési és működési Szabályzatának a jóváhagyására

2013. április 16., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egyes intézkedések jóváhagyására a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy, Kós Károly utca 4. szám alatti ingatlan jogi helyzetének szabályozása érdekébe

2013. április 16., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egy speciáli felhatalmazás jóváhagyására Kovászna Megye képviselője részére az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Közgyülésébe

2013. április 16., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének Kovászna város közvagyonában és Kovászna város Helyi Tanácsa vagyonkezelésében lévő terület, amelyen Kovászna város szeméttelepe található, átvétele Kovászna Megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe az Integrált Hulladékmenedzsment program kivitelezése céljából,

2013. április 16., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a „Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” Egyesület Alapító okiratának és Alapszabályzatának a módosítása érdekébe

2013. április 16., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye társulására a Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökséggel, a LAM Alapítvánnyal, OTP Consulting-al, APPAR Egyesülettel, a Bihar megyei Bihardiószeg községgel, hogy részt vegyen a „Vidéki humánerőforrás Integrált Fejlődési Modellje munkahelyteremtésre és új vállalkozások indítására a turisztikai ágazatban”című projekttel a POSDRU 2007-2013, 5.2-es fő beavatkozási területen belül,

2013. április 12., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Calinic Sabin úrnak a Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság elnökévé való kinevezésének érvényesítése érdekébe,

2013. április 11., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa és az alárendelt közintézmények köztisztségeinek 2013-as évi betöltési tervének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

2013. április 11., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmény menedzsmentjének értékelésére vonatkozó szervezési és lebonyolítási szabályzat jóváhagyását javasló indoklását,

2013. április 11., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Háromszék Táncegyüttes tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

2013. április 11., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Székely Nemzeti Múzeum szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

2013. április 11., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben indítványozza Kovászna Megye Tanácsa és a megyei érdekeltségű közintézmények gépjármű és üzemanyag kvótájának megállapításáról szóló 2010/93-as számú Határozat 1-es számú mellékletének módosítását,

2013. április 10., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. január 31-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2012/42-es számú Határozatának a módosítására

2013. április 10., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. január 31-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását az együttműködési program jóváhagyásáról a 2013-es évben Kovászna megye területén szociális ellátással foglalkozó civil szervezetekkel,

2013. április 10., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 18.5%-os hányadok 20%-ának területi-közigazgatási egységek közötti elosztását a helyi fejlesztési programok valamint az infrastrukturális projektek társfinanszírozására, valamint a hozzáadott értékadóból a megyei és községi utakra elkülönített összegek elosztását a 2013-as évre és a 2014-2016-os időszakra szóló becsléseket,

2013. április 10., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. február 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő művelődési tevékenységeket és programokat elbíráló bizottság, valamint a fellebbezéseket elbíráló bizottság létrehozásáról

2013. április 9., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. január 31-i soros ülésén, elemezve a Kovászna Megyei Művelődési Központ szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 2010/111-es számú Határozat 2-es számú mellékletének módosítására vonatkozó indoklását,

2013. április 9., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. január 31-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egyes jogi szolgáltatások beszerzése jóváhagyására

2013. április 9., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. január 31-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Sepsiszentgyörgy, Termés utca 3. szám alatt raktárhelyiség és garázs építése és felszerelése című beruházás technikai-gazdasági dokumentációjának megvalósíthatósági tanulmányi része valamint a technikai-gazdasági mutatók jóváhagyásáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2012/5-ös számú Határozata 1. és 2. számú mellékleteinek a módosítására,

2013. április 9., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. január 31-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer című pályázat megvalósításához szükséges, kézdivásárhelyi szemétlerakat területének átadási kérelméről, Kézdivásárhely municípium tulajdonából és a kézdivásárhelyi helyi tanács vagyonkezeléséből Kovászna Megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe

2013. április 9., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. január 31-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megyei Út és Híd RT. közgyűlésében Kovászna Megye Tanácsát képviselő három felhatalmazott kinevezéséről szóló indoklását,

2013. április 9., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. január 31-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Tanács társulásáról a megyei Területi Közrendészeti Hatóságon keresztül, a Kovászna megyei Tanfelügyelősséggel, a Kovászna megyei Rendőrkapitánysággal – a Rendőrségi Közelség osztállyal, az „Iskolai erőszak megelőzése – Polgári Bátorság – megfigyel és cselekszik”, megyei érdekű projekt finanszírozásában és megvalósításában

2013. április 9., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2013. január 31-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna Megye Tanácsának részvételét a Ha tudsz, tegyél projektben, melyet az Európai Bizottság, Fiatalok Lendületben programja támogat

Hírek